Mats Ulfendahl

Från Wikipedia

Mats Ulfendahl, född i Stockholm 1959, forskningsdirektör i Region Östergötland och tidigare professor vid Karolinska Institutet och huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet i Stockholm. Ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) och styrelseordförande i Forskningsinstitutet Hörselbron. Ledamot i regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science[1]. Styrelseledamot Institutet för framtidsstudier, Södertörns högskola och EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities[2]).

Mats Ulfendahl skriver om det svenska forskningssystemet på bloggen Medicinsk forskning (www.matsulfendahl.se).

Efter värnpliktstjänstgöring och utbildning till reservofficer vid Svea Livgarde samt studier vid Karolinska Institutet disputerade Mats Ulfendahl 1989 i ämnet fysiologi med en avhandling om hörselorganets funktion. Blev 1991 docent i fysiologi och 2004 professor i experimentell audiologi och otologi vid Karolinska institutet i Solna. Var under åren 2002-2010 föreståndare för Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet. Han initierade och var fram t.o.m. 2009 föreståndare för ett s.k. FAS-Centrum och ett 10-årigt forskningsprogram fokuserat på hörsel och hörselproblem i arbetslivet.[3]. Åren 2010-2015 var Mats Ulfendahl huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, där han också ingick i myndighetens ledningsgrupp. Ledde arbetet för bildandet av en trans-europeiskt samarbetesstruktur kring forskning om antibiotikaresistens, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance[4], och var 2010-2016 Sveriges representant och ordförande i dess styrgrupp (Management Board). Mats Ulfendahl genomgick 2015 Offentliga sektorns managementprogram[5] vid Handelshögskolan i Stockholm. Utsågs 2018 till forskningsdirektör i Region Östergötland. Tilldelades 2001 Petrus och Augusta Hedlunds jubileumspris på 4 miljoner kronor och 2016 Tandläkare-Sällskapets Hedersutmärkelse. Promoverades i oktober 2016 till odontologie hedersdoktor vid Malmö universitet.

Medförfattare till en svensk lärobok i fysiologi (Fysiologi; Lännergren, Ulfendahl, Lundeberg & Westerblad[6], Studentlitteratur, 6:e uppl. 2017). Gav 2021 ut en bok om det svenska forskningssystemet och hur forskning finansieras, Forskning och pengar - om forskningsfinansiering (Ulfendahl, Lava Förlag 2021[7]).

Mats Ulfendahl är gift med Violeta Bucinskaite Ulfendahl, medicine doktor och överläkare vid Sabbatsbergs sjukhus. De är bosatta i Stockholm och har två döttrar. Han är son till Carl Torsten Ulfendahl (född 1922 i Gävle, död 1965 i en bilolycka) och Margaretha, född Wernell (1931–2005). Fadern utbildade sig till ingenjör och var vid sin död förste byråingenjör vid Kungliga Flygförvaltningen i Stockholm. Han var sedan unga år en mycket produktiv konstnär.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]