Meck (adelsätt)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Meck är namnet på två släkter, en adlig som härstammade från Schlesien och blev naturaliserad i Sverige 1723. Den icke adliga släkten härstammade från Carl Gustaf Meck som inte som sina två yngre bröder naturaliserad svensk adelsman.

Meck
UrsprungSchlesien
Inflyttadfrån Livland 1656
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1778
Gradadlig ätt nr 1778
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad26 juni 1895
SvärdssidanAxel Wilhelm Engelbrecht Meck

I Sverige adliga ätten Meck[redigera | redigera wikitext]

Ätten, som härstammar från Schlesien, varifrån den omkring år 1550 kom till Livland och sedermera till Sverige, har, sedan Livland kom under Ryssland, blivit bland polska tidens adel introducerad på riddarhuset i Riga under nr 55 samt fortlever ännu i Östersjöprovinserna. En annan adelsätt, som kallade sig Mecks eller Mex och var bosatt i Estland, härstammade från Mecklenburg och förde ett helt annat vapen, samt var således icke i släktskap med denna.

Reinhold Meck von Meckenheim, var kansler i Schlesien levde i slutet av 1400-talet gift med Hedvig von Zedlitz.

Reinhold Meck von Meckenheims son, Jacob Meck född i Schlesien flyttade till Livland, var 1559 domare i Riga och därvarande ärkebiskops kansler, siste dekan vid Rigas domkyrka. Sändebud till polska riksdagen i Grodno 1566. Fick av polske konungen Sigismund II August renovationsdiplom på sitt adelskap den 15 februari 1567 var 15 juni 1568 kastellan i rigiska kretsen. Avled 1574. "Han fick den 13 juni 1568 under allodialrätt slottet och distriktet Sonsell i Livland, fordom dekanens prebendegods, men vilket slott blev efter hans död alldeles förstört av ryssarna, varefter det strax återtogs av presidenten i Pernau Mattias Dembinski, som därav satte sig i besittning, så att barnen ej förr än genom konung Sigismund III:s dom, daterad Warschau den 20 mars 1597, återfingo detsamma." Gift med Anna von Mengden, av huset Maikendorf.

Jacob Mecks son, Engelbrecht Meck d.ä. till Sonsel samt Lödiger i Treiden socken, Livland. Född den 31 juni 1570 befullmäktigades 21 september 1621 till en revisions hållande i Estland. Avliden den 31 januari 1635, gift med Barbara von Rosen.

Engelbrecht Meck d.ä. son, Engelbrecht Meck d.y. till Sonsel och Absenau född den 31 januari 1619 kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1643. Kommendant i Reval 1646, ryttmästare 1647, överstelöjtnant vid överste Frans Johnstones regemente den 14 december 1654. Ståthållare i Pernau och lantrichter 1656, avled den 22 juni 1665, gift den 14 mars 1641 med friherrinnan Carin Gyllenstierna af Lundholm, fru till Stensnäs. Hon blev på ålderdomen blind, dikterade då en bok, kallad Geistliches Heil Pflaster und Seelen Artzeneij von Catharina von Guldenstern, som trycktes i Riga 1677 och dedicerades till drottning Hedvig Eleonora.

Engelbrecht Meck d.y. son, Eric Johan Meck född 28 oktober 1644 i Riga. Gift den 10 juli 1670 med Magna Birgitta Durell. Måste 1656 för ryssarnas infall i Livland fly med sina föräldrar över till Sverige. Page hos greve Claes Tott på hans ambassad till Frankrike 1661. Sällskap åt unga greve Torstenson på hans resa genom Frankrike och England 1661. Svensk hovjunkare den 7 april 1663, löjtnant vid artilleriet i Jönköping den 27 mars 1667, förordnades 1670 att förestå artilleriet i Halmstad, Varberg och Laholm. Kapten vid artilleriet i Stade den 4 april 1674, chef för artilleriet i Karlsburg i Bremen 20 april 1674, major vid artilleriet i Malmö den 1 januari 1677. Överstelöjtnant vid artilleriet i Malmö den 19 september 1677, ambassadkavaljer vid fredskongressen i Lund 1679 samt medföljde riksrådet, greve Johan Gyllenstierna 1680, då denne i Köpenhamn avhämtade den kungliga bruden, danska prinsessan Ulrika Eleonora. Vice kommendant i Malmö 1684 och i Landskrona 1691, överste för hela rikets artilleri den 22 oktober 1697. Avled i Riga den 12 oktober 1702. Hans vapen uppsattes i Källerö kyrka, Småland. "Han utstod i Karlsburg belägringen av de allierade danska, lüneburgska och münsterska trupperna samt måste efter ett tappert motstånd till dem uppgiva fästningen. Tog då jämte en kapten Sandberg pass för att över Hamburg begiva sig till Sverige men råkade i Hamburg ut för en bedragare vid namn Du Croij, som sade sig vara engelsk envoyé till danska och svenska hoven och övertalade dem att följa honom igenom Danmark, varest han i Köpenhamn, då de återfordrade de resekostnader, som de förskjutit honom, angav dem att vara spioner, varför de blevo förklarade för krigsfångar och insattes i ett svårt fängelse till slutet av året 1676. Mistade genom reduktionen såväl fädernegodset Sonsell i Livland som ansenligt av sina andra egendomar, Vallens slott och Dömmestorp herrgård i Halland. Var en god tysk poet och skall hava författat psalmen Den vedervärdighet, som mig eländan trycker etc."

Eric Johan Mecks söner, Magnus Fredric Meck och Jacob Johan Meck:

Magnus Fredrik Meck, naturaliserad Meck 1723, född den 28 september 1680 i Halmstad. Gift den 14 juli 1714 med Clara Sabina Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född den 13 maj 1687, avliden den 10 oktober 1758Vallens slott. Volontär vid drottningens livregemente till fot den 27 april 1679, styckjunkare vid artilleriet den 1 april 1699. Fänrik vid artilleriet den 7 april 1700, sekundlöjtnant vid dalregementet den 1 maj 1702, regementskvartermästare vid dalregementet den 5 januari 1704. Sekundkapten den 30 augusti 1704, kapten vid Västgötadals regemente den 31 augusti 1708. Major vid bergsregementet den 26 februari 1710, överstelöjtnant vid bergsregementet den 18 september 1712. Överstes titel den 31 augusti 1722, naturaliserad svensk adelsman jämte yngre brodern Jacob Johan, men efter honom 1723 (introducerad 1723 under nr 1778). Avliden den 12 juni 1727Vallens slott i Voxtorp socken, utan söner och slöt således själv sin ättegren samt begraven i Voxtorp kyrka. Ägde säterierna Torreby i Fors socken, Västergötland och Vallens slott i Voxtorp socken, Halland.

Jacob Johan Meck, naturaliserad Meck 1723, till Askenäs i Göteryds socken, Småland som han förvärvade efter att han lämnade det militära 1746. Född den 20 juni 1685 i Malmö soldat vid drottningens livregemente till fot den 18 januari 1702. Förare vid drottningens livregemente till fot den 12 oktober 1702, fänrik den 16 maj 1704, löjtnant den 27 mars 1707. Kaptenlöjtnant den 10 oktober 1712, kapten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente den 6 oktober 1713. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet den 21 augusti 1714, konfirmationsfullmakt den 6 oktober 1716. Naturaliserad svensk adelsman 1723 jämte äldre brodern Magnus Fredric, men före honom (introducerad 1723 under nr 1778). Lämnade det militära den 8 januari 1746. Avled den 16 november 1757 på Askenäs och begraven den 23 november 1757 i Göteryds kyrka. Gift 1723 med sin broders svägerska Christina Margareta Skytte af Sätra, avliden den 8 november 1757 och begravdes samtidigt som sin make den 23 november 1757.

Jacob Johan Mecks son: Nils Wilhelm Meck, till Smedstorp, född den 21 december 1727Vallens slott. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1743, förare vid Hamiltonska regementet 1747 sergeant vid Hamiltonska regementet 1748, fänrik den 30 mars 1750, adjutant 26 februari 1751, löjtnant den 4 oktober 1755. Transporterad till kronprinsens regemente den 19 april 1760. Kapten på kronprinsens regemente den 19 mars 1763, RSO den 23 november 1767, major i armén den 15 september 1772, major vid konungens eget värvade regemente den 3 mars 1773. Lämnade det militära den 16 juli 1781, avled den 17 oktober 1813 i Malmö. Han flyttade 1792 med sin familj till Danmark. Gift den 16 februari 1779 med friherrinnan Margareta Gustava von Nolcken, född den 21 mars 1757 i Kristianstad, avled den 29 april 1822Hanaskog slott och begravdes den 10 maj 1822 i Kviinge kyrka.

Nils Wilhelm Mecks son, Eric Engelbrecht Meck, född den 16 december 1782 Hanaskogs slott. Fänrik vid konungens eget värvade regemente den 21 november 1789, blev senare krigskommissarie, avled den 6 september 1857 i Kristianstad. "Han kom 1792 med fadern till Danmark, där han blev anställd på handelskontor. Efterlystes 1805 för att han efter tilländalupen permissionstid försummat att inställa sig i tjänst. Hans vistelseort var ännu 1822 obekant." – Trolovad med Maria Christina Söderström, född den 3 mars 1810, som den 29 maj 1840 blev kyrkotagen såsom hans hustru.

Eric Engelbrecht Mecks son, Axel Vilhelm Engelbrecht Meck, född den 21 augusti 1841 i Kristianstad. Kassör på Industrikreditaktiebolaget i Stockholm. Flyttade till Minneapolis i Förenta staterna (som hans två systrar också gjorde). Avled den 26 juni 1895 utan söner i Minneapolis och med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift med Sandra Salmson.

Meck från Ignaberga[redigera | redigera wikitext]

Meck från Ignaberga var den i Sverige ej naturaliserade grenen av släkten Meck. Den härstammade från Carl Gustaf Meck som inte som sina två yngre bröder naturaliserad svensk adelsman.

Meck från Ignaberga
UrsprungSchlesien
Inflyttadfrån Livland 1656

Carl Gustaf Meck, (son till Eric Johan Meck och Magna Birgitta Durell), ej naturaliserad svensk adelsman som sina två yngre bröder, född 1678 i Voxtorps socken; major; avled den 28 februari 1742 på Brödåckra, Ignaberga socken. Gift den 23 oktober 1723 i Gumlösa socken med Henrietta Elisabeth Skytte af Sätra, född den 26 september 1693Sinclairsholm i Gumlösa socken, avled den 20 december 1736 på Brödåckra, Ignaberga socken, begravd den 11 januari 1737.

Källor[redigera | redigera wikitext]