Medelåldern

Från Wikipedia

Medelåldern är levnadsåldern mellan ungdom och ålderdom. Många försök har gjorts för att definiera medelåldern. Enligt Collins Dictionary är det något som vanligtvis anses inträffa i åldrarna 40–60 år.[1] Oxford English Dictionary ger en snarlik definition men en något senare startålder och menar att det är i åldrarna 45–65 år.[2] US Census menar att medelåldern infaller i åldrarna 45 till 65 år, medan samhällsvetaren Erik H. Erikson menar att det handlar om åldrarna 40 till 65 år.[3] Enligt Stora familjeläkarboken är övre medelåldern 50 till 70 år, då vissa sjukdomar brukar uppträda allt oftare. En Sifo-enkät 2014 angav medelåldern till runt 45–50 års ålder. Fler kvinnor anser, enligt en amerikansk undersökning, att medelåldern inträffar efter att man fyllt 50 år.[4]

Det är en skillnad mellan kronologisk medelålder och biologisk medelålder, som kan vara mycket individuell och variera beroende på kön. Medellivslängden varierar också påtagligt mellan länder i världen.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Stora Familjeläkarboken.
  • Statistiska Centralbyrån: Befolkningsstatistiken.
  • Engelska Wikipedia: Middle age.
  • Engelska Wikipedia: Erik Erikson.