Microsoft Flight Simulators historia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Microsoft Flight Simulators historia inleddes med en serie artiklar om datorgrafik, skrivna av Bruce Artwick under år 1976, rörande flygsimulering med hjälp av tredimensionell grafik. Då tidskriftens redaktör berättade för Artwick att prenumeranterna var intresserade av att köpa ett sådant program, grundade Artwick subLOGIC Corporation för att kunna dra kommersiell nytta av sin idé. Till att börja med sålde det nya företaget flygsimulatorer via postorder, men detta ändrades i januari 1980, med lanseringen av Flight Simulator (FS) för Apple II. De följde snart upp detta med versioner för andra system och därifrån följde en utveckling av en långlivad serie av datorflygsimulatorer.

SubLOGIC:s flygsimulatorer[redigera | redigera wikitext]

Den första generationen (FS1 för Apple II och TRS-80)[redigera | redigera wikitext]

Den ursprungliga simulatorn hade svartvit trådgrafik och innehöll en mycket begränsad värld, bestående av 36 rutor (i en matris om 6 gånger 6 rutor, motsvarande ungefär ett par hundra kvadratkilometer) och dess simulering var mycket begränsad (med endast ett simulerat flygplan). Trots detta blev det till sist ett av de mest populära tillämpningsprogrammen för Apple II under det tidiga 1980-talet.

Simulatorn porterades senare till TRS-80 model I, vilken hade endast rudimentär grafikkapacitet. För att få plats med simulatorn i TRS-80:ans begränsade minne och bildskärm, fann subLOGIC det nödvändigt att ta bort instrumentpanelen och att minska upplösningen. Flight Simulator för TRS-80 är därför den version som har den enklaste av alla versioner av Flight Simulator.

Senare lanserade subLOGIC uppdaterade versioner av Flight Simulator för både Apple II och TRS-80 på 5,25-tumsdisketter. Uppdateringarna innehöll förbättrad visning av terräng, hjälpmenyer och ett bombsikte.

Den andra generationen (FS 2 för Apple II, Commodore 64 och Atari 800)[redigera | redigera wikitext]

Med lanseringen av en överlägsen version av Flight Simulator för PC:n, kände subLOGIC visst tryck från sina kunder att bakåtportera dessa förbättringar till de ursprungliga plattformarna, vilket fick subLOGIC att ge ut en ny version som kallades Flight Simulator 2 version 1 for non-IBM compatibles. Denna version, liksom Microsofts utgåva, gjorde sig av med trådgrafiken till förmån för täckande färggrafik och innehöll landskap från den verkliga världen (även om detta begränsades till ett fåtal områden i USA).

Det var även i denna version (FS II) som man introducerade hela tanken på simulatortillägg, även om det inte var i samma form som idag, då subLOGIC införde funktionalitet för att kunna ladda in ytterligare landskap från disketter, varvid det blev möjligt för användarna att flyga virtuellt i sin egen hemtrakt.

Det ska också tilläggas att även om versionerna för de olika systemen hade samma grundläggande funktioner, skilde de sig åt på grund av tekniska begränsningar (till exempel hade versionen för C64:an naturligare färgåtergivning tack vare maskinens större minneskapacitet).

Den tredje generationen (FS2 för Amiga, Atari ST och Macintosh)[redigera | redigera wikitext]

Även om den fortfarande kallades Flight Simulator II innebar nu versionerna för Amiga och Atari ST ett sådant stort steg framåt att de nu kunde jämföras med Microsoft Flight Simulator 3.0. Andra egenskaper var ett fönstersystem, vilket tillät att flera samtidiga 3D-bilder visades, och (på Amiga- och Atari ST-versionerna) spel via modem. Mac-versionen var liknande, men såldes av Microsoft som Version 1.0 for the Apple Macintosh.

Microsoft Flight Simulator[redigera | redigera wikitext]

Flight Simulator 1.0[redigera | redigera wikitext]

  • Utgiven sent år 1982

Någon gång under 1981-82 köpte Microsoft en licens för att portera simulatorn till IBM PC och kompatibla datorer. Denna version lanserades i november 1982 som Microsoft Flight Simulator 1.00 och erbjöd en förbättrad grafikmotor, varierbar väderlek och tidpunkt på dygnet, samt ett nytt koordinatsystem (vilket användes i alla kommande versioner fram till version 5).

Rykten gör gällande från denna period att Microsoft Flight Simulator 1.0 användes som ett benchmark-program. Det sades att om en dator kunde köra MSFS 1.0 så var den 100 procent MS-DOS-kompatibel; om inte så var den det inte.

I denna version fanns även luftstrids- och växtbesprutningsspel med.

Flight Simulator 2.0[redigera | redigera wikitext]

År 1984 lanserade Microsoft sin version 2 för IBM PC. Denna version skilde sig inte alltför mycket från MSFS1; grafiken var något förbättrad, ett nytt flygplan hade tillkommit i form av Gates Learjet 25, liksom att precisionen i simulering i allmänhet hade förbättrats. Den nya simulatorn utvidgade världsbildens täckning till att omfatta en modell av hela USA, även om dess flygplatser var begränsade till samma områden som i MSFS1.

Flight Simulator 3.0[redigera | redigera wikitext]

  • Utgiven sommaren 1988

Microsoft Flight Simulator 3 förhöjde flygerfarenheten genom att lägga till ytterligare flygplan och flygplatser till det simulerade område som återfanns i MSFS2, liksom förbättrad högupplösningsgrafik (EGA) och andra funktioner man hämtat från versionerna för Amiga- och Atari ST-versionerna.

De fyra simulerade flygplanen var Gates' Learjet 25, Cessna Skylane, Sopwith Camel och ett segelflygplan från Schweizer. Flight Simulator 3 tillät även användaren att anpassa vad som visades på bildskärmen, genom flerfönsterteknik där var och en kunde visa en av flera vyer och kunde flyttas och förändras i storlek. De vyer som stöddes innefattade instrument- och kontrollpanelen, en kartvy och diverse yttre kameravinklar.

Flight Simulator 4.0[redigera | redigera wikitext]

  • Utgiven sent år 1989

Version 4 följde år 1989 och innebar ett flertal förbättringar i jämförelse med MSFS3. Dessa omfattade bland annat förbättrade flygplansmodeller, liksom en uppgraderad modell av Cessna Skylane, AI-trafik och ett grundläggande flygplanskonstruktionsprogram, vilket tillät spelarna att välja mellan flera olika flygplansmodeller, med valet att modifiera ett flertal av simulatorns parametrar, liksom det visuella intrycket. Denna version fanns tillgänglig för både PC och Macintosh.

Flight Simulator 5.0[redigera | redigera wikitext]

  • Utgiven sent år 1993
  • Klart förbättrad version, 5.1 år 1995

FS5 var den första versionen i serien som använde fotorealistiska texturer. Detta tillät FS5 att uppnå en mycket högre grad av realism än de tidigare, plattskuggade simulatorerna. Detta gjorde även alla tidigare tilläggsscenerier och -flygplan från tidigare versioner föråldrade, eftersom de skulle ha sett mycket udda ut.

Det landskap som ingick var utvidgat (och omfattade nu delar av Europa). Förbättringar gjordes på de medföljande flygplanens modellering, vädersystemets realism och den artificiella intelligensen. Koordinatsystemet som införts i FS1 var förbättrat.

De tydligaste förbättringarna innefattade användning av digitalt inspelat ljud för ljudeffekterna, skräddarsydd cockpit för varje flygplan (tidigare versioner hade delat en cockpit som var lätt modifierad för alla flygplan), samt (naturligtvis) bättre grafik.

Det tog ungefär ett år för tilläggsutvecklarna att förstå sig på den nya motorn, men då de väl gjorde det, var de inte endast i stånd att skapa nya landskap, utan även nya verktyg såsom Flightshop som gjorde det möjligt för användare att skapa nya objekt.

Flight Simulator for Microsoft Windows 95[redigera | redigera wikitext]

  • Utgiven i mitten av 1996

Windows 95 lanserades utvecklades en ny version för denna plattform. Även om denna version var mer eller mindre en portering av DOS-versionen (FS5.1) innebar den en oerhörd förbättring ifråga om antal visade bilder per sekund (eng. frame-rate), bättre skuggning och ytterligare landskap och flygplan.

Flight Simulator 98[redigera | redigera wikitext]

  • Utgiven i mitten av 1997

FS98 är i betraktas allmänt som en "service release" med mindre förbättringar, med ett viktigt undantag: Simulatorn innehöll från denna version en helikoptersimulering, vilket möjliggjorde att helikoptrar nu kunde simuleras, liksom ett förbättrat gränssnitt för att lägga till nya flygplan, landskap och ljud.

Flight Simulator 2000[redigera | redigera wikitext]

  • Utgiven sent år 1999

FS2000 lanserades som en viktig förbättring av de tidigare versionerna och erbjöds även i två versioner; en version för "normalanvändarna" och en "professional" version med ytterligare flygplan. Även om många användare hyste höga förväntningar då denna version anlände, blev många besvikna när de upptäckte att simulatorn krävde högklassig hårdvara. Minimikravet som angavs var en 166 MHz Pentium-dator, fastän en 400-500 MHz ansågs nödvändig för att uppnå en jämn bilduppdateringsfrekvens.

Denna version introducerade även tredimensionell markelevering, vilket gjorde det möjligt att anpassa höjden för varje ruta i landskapet; på så vis gjordes det mesta av allt tidigare landskap föråldrat (eftersom det inte stödde denna funktion). En GPS-mottagare fanns även tillagt, vilket möjliggjorde mer realistiskt användande av simulatorn.

Flight Simulator 2002[redigera | redigera wikitext]

  • Utgiven sent år 2001

FS2002 var mycket förbättrad i förhållande till tidigare versioner. Förutom förbättrad grafik infördes i FS2002 ATC och AI-trafik. Användarna kunde nu flyga omkring bland datorstyrda flygplan och kommunicera med flygplatser. FS2002 var även först med att presentera Boeing 747-400 bland de flygplan som ingick som standard.

Flight Simulator 2004: A Century of Flight[redigera | redigera wikitext]

Flight Simulator 2004: A Century of Flight, även kallad FS9 var i stort sett en förbättrad version av FS2002. FS2004 såldes med ett flertal historiska flygplan såsom bröderna Wrights The Flyer och Douglas DC-3 för att fira hundraårsminnet av den första motoriserade flygningen. Den innehöll en förbättrad vädermotor, vilken visade verkligt tredimensionella moln och lokal nederbörd för första gången. Vädermotorn tillät även användarna att ladda ner väderinformation från väderstationer, vilket möjliggjorde att användarna kunde flyga i samma väder som i den verkliga världen.

Flight Simulator X[redigera | redigera wikitext]

  • Lanserades i december 2006

FSX är den tionde och nyaste versionen i Flight Simulator-serien. Den är mer grafikkrävande än de tidigare versionerna. Den innehåller nya högupplösta bilder av marken för en mer realistisk flygupplevelse. FSX har även att nya texturer och fler detaljer i flygplan och landskap.