Mikrovågsbehandling

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Under mikrovågsbehandling av prostata förstörs delar av den förstorade prostatavävnaden med hjälp av värme. Denna behandlingsmetod kallas TUMT (Tranurethral Microwave Treament).

Efter en lokalbedövning i urinröret förs en tunn slang, en så kallad kateter, in i penis och upp till prostatakörteln. I katetern finns en strålkälla som värmer upp prostatakörtelns inre delar till över 50 grader med mikrovågor. Den innersta delen förstörs då, och därmed minskar körtelns storlek. Det leder till att urinflödet åter fungerar.

Behandlingen ges en enda gång på mottagningen och tar en halvtimme till en timme. Risken för biverkningar är liten. Efteråt får man ha en kateter under några veckor, eftersom rester av den värmebehandlade prostatavävnaden stöts ut genom urinröret och katetern.

Mikrovågsbehandling för behandling av godartad prostataförstoring har som funnits sen omkring år 2000 och metoden har vidareutvecklats med tiden. En vidareutvecklad typ av mikrovågsbehandling är mer effektiv och individuellt anpassad och kallas CoreTherm (PLFT = ProstaLund Feedback Treatment). En CoreTherm-behandling tar 6-13 minuter.