Militära grader i Österrike

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Militära grader i Österrike visar visar tjänstegrader och gradbeteckningar i Bundesheer, Österrikes försvarsmakt, samt tjänstegradernas svenska motsvarigheter enligt 2009 års befälsordning.

Generalspersoner[redigera | redigera wikitext]

Generalspersoner
Fältuniform Gen Anzug 75 03 AT.jpg Genlt Anzug 75 03 AT.jpg Genmjr Anzug 75 03 AT.jpg Bgdr Anzug 75 03 AT.jpg
Kragspegel Gen OF9-Rockkragen AT.jpg Genlt OF8-Rockkragen AT.jpg Genmjr Rockkragen AT.jpg Bgdr Rockkragen AT.jpg
Skärmmössa GenLt OF8-Tellerkappe AT.jpg GenLt OF8-Tellerkappe AT.jpg Genmjr OF7-Tellerkappe AT.jpg Bgdr OF6-Tellerkappe AT.jpg
Grad General
General
Generalleutnant
Generallöjtnant
Generalmajor
Generalmajor
Brigadier
Brigadgeneral
Typbefattning Generalstabschef Chef för lantstridskrafterna Chef för flygstridskrafterna Brigadchef
NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Officerare
Fältuniform Obst Anzug 75 03 AT.jpg Obstlt Anzug 75 03 AT.jpg Mjr Anzug 75 03 AT.jpg Hptm Anzug 75 03 AT.jpg Olt Anzug 75 03 AT.jpg Lt Anzug 75 03 AT.jpg Fhr Anzug 75 03 AT.jpg
Kragspegel Obst Rockkragen AT.jpg Obstlt Rockkragen AT.jpg Mjr Rockkragen AT.jpg Hptm Rockkragen AT.jpg Olt Rockkragen AT.jpg Lt Rockkragen AT.jpg Fhr Rockkragen AT.jpg
Truppslagsfärg Medicinalofficer Ekonomi-
officer
Högre Teknisk officer Infanteri
Militärpolis
Pansar
Pansarskytte
Theresianische
Militärakademie
Veterinär militärfacklig officer
Skärmmössa Obst OF5-Tellerkappe AT.jpg Obstlt OF4-Tellerkappe AT.jpg Mjr OF3-Tellerkappe AT.jpg Hptm OF2-Tellerkappe AT.jpg Olt OF1a-Tellerkappe AT.jpg Lt OF1b-Tellerkappe AT.jpg Fhr OF1c-Tellerkappe AT.jpg
Grad Oberst
Överste
Oberstleutnant Överstelöjtnant Major
Major
Hauptmann Kapten Oberleutnant
Löjtnant
Leutnant Fänrik Fähnrich
Kadett
Typbefattning Brigadchef
Regementschef
Bataljonschef Bataljonschef Kompanichef Ställföreträdande kompanichef Plutonchef Kadett vid militärhögskolan
NATO-kod OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D

Underofficerare[redigera | redigera wikitext]

Underofficerare
Fältuniform Vzlt Anzug 75 03 AT.jpg Ostv Anzug 75 03 AT.jpg Ostwm Anzug 75 03 AT.jpg Stwm Anzug 75 03 AT.jpg Owm Anzug 75 03 AT.jpg Wm Anzug 75 03 AT.jpg
Kragspegel Vzlt Rockkragen AT.jpg Ostv Rockkragen AT.jpg Ostwm Rockkragen AT.jpg Stwm Rockkragen AT.jpg Owm Rockkragen AT.jpg Wm Rockkragen AT.jpg
Truppslagsfärg Signaltrupper Artilleri
Luftvärn
Garde Spaningstrupper Sjukvårdstrupper Flygstridskrafterna
 
Skärmmössa Vzlt OR9a-Tellerkappe AT.jpg OStv OR9b-Tellerkappe AT.jpg OstWm OR8-Tellerkappe AT.jpg StWm OR7-Tellerkappe AT.jpg OWm OR6-Tellerkappe AT.jpg Wm OR5-Tellerkappe AT.jpg
Rang Vizeleutnant Regementsförvaltare Offizierstellvertreter Regementsförvaltare Oberstabswachtmeister Förvaltare Stabswachtmeister Fanjunkare Oberwachtmeister Förste sergeant Wachtmeister Sergeant
Typbefattning Plutonchef Plutonchef Plutonchef Plutonchef Gruppchef Gruppchef
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5

Rekryter och soldater[redigera | redigera wikitext]

Soldater Rekryter
Fältuniform Zgf Anzug 75 03 AT.jpg Kpl Anzug 75 03 AT.jpg Gefr Anzug 75 03 AT.jpg Rekr Anzug 75 03 AT.jpg
Kragspegel Zgf Rockkragen AT.jpg Kpl Rockkragen AT.jpg Gefr Rockkragen AT.jpg Rekr Rockkragen AT.jpg
Truppslagsfärg Ingenjörstrupper Jägare
Idrott
CBRN-skydd Infanteri
Militärpolis
Skärmmössa Zgf OR4-Tellerkappe AT.jpg Kpl OR3-Tellerkappe AT.jpg Gfr OR2-Tellerkappe AT.jpg Rekr OR1-Tellerkappe AT.jpg
Grad Zugsführer
Korpral
Korporal
Vicekorpral
Gefreiter
Menig 1kl
Rekrut
Menig
Typbefattning Ställföreträdande gruppchef
Soldat
Ställföreträdande gruppchef
Soldat
Soldat efter genomförd grundutbildning Soldat under grundutbildning
NATO-kod OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.


Se även[redigera | redigera wikitext]