Militära grader i Estland

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Militära grader i Estland visar den hierarkiska ordningen hos personalen i Estlands armé och Estlands hemvärn, Kaitseliit.

Armén[redigera | redigera wikitext]

Generalspersoner Regementsofficerare Kompaniofficerare
ES-Army-OF9.png ES-Army-OF8.png ES-Army-OF7.png ES-Army-OF6.png ES-Army-OF5.png ES-Army-OF4.png ES-Army-OF3.png 47px-ES-Army-OF2re.png 48px-ES-Army-OF1are.png ES-Army-OF1b.gif ES-Army-OF1c.png
Kindral Kindralleitnant Kindralmajor Brigaadikindral Kolonel Kolonelleitnant Major Kapten Leitnant Nooremleitnant Lipnik
General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Underlöjtnant Fänrik
Specialistofficerare Gruppbefäl Soldater
ES-Army-OR9a.png ES-Army-OR9b.png ES-Army-OR9c.png ES-Army-OR8a.png ES-Army-OR8b.png ES-Army-OR7.png ES-Army-OR6.png ES-Army-OR5.png ES-Army-OR4.png ES-Army-OR1.png
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemseersant Seersant Nooremseersant Kapral Reamees
Regementsförvaltare Förvaltare Fanjunkare Fältväbel Förste sergeant Sergeant Korpral Vicekorpral Menig 1kl Menig

Marinen[redigera | redigera wikitext]

Amiralofficerare Regementsofficerare Kompaniofficerare
Mereväeadmiral.png Mereväeviitseadmiral.png Mereväekontraadmiral.png Mereväekommodoor.png Mereväekapten.png Mereväekaptenleitnant.png Mereväekaptenmajor.png Mereväevanemleitnant.png Mereväeleitnant.png Mereväenooremleitnant.png Mereväelipnik.png
estniska:
Auastmed
Admiral Viitseadmiral Kontradmiral Kommodoor Mereväekapten Kaptenleitnant Kaptenmajor Vanemleitnant Leitnant Nooremleitnant Lipnik
Amiral Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommendör Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Underlöjtnant Fänrik
Specialistofficerare Gruppbefäl Sjömän
Mereväeülemveebel.png Mereväestaabiveebel.png Mereväevanemveebel.png Mereväeveebel.png Mereväenooremveebel.png Mereväevanemmaat.png Mereväemaat.png Mereväenooremaat.png Mereväevanemmadrus.png Mereväemadrus.png
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemmaat Maat Nooremmaat Vanemmadrus

Madrus

Flottiljförvaltare Förvaltare Fanjunkare Förste sergeant Sergeant Överstyrman Korpral Vicekorpral Sjöman 1kl Sjöman

Kaitseliit[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]