Militära grader i Förenta Staternas flotta

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Militära grader i Förenta Staternas flotta visar de militära graderna och gradbeteckningarna samt uniformerna i USA:s flotta.

Gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Officersgrader i USA:s flotta
Am. lönegrad[1] O-11 O-10 O-9 O-8 O-7 O-6 O-5 O-4 O-3 O-2 O-1
Skärmmössa US Navy Hat Admiral Scrambled Eggs.jpg US Navy Hat Commander Scrambled Eggs.jpg US Navy Hat Lieutenant Commander No Scrambled Eggs.jpg
Kragmärke
GalonAxelklaff
US Navy O11 insignia.svg US Navy O10 insignia.svg US Navy O9 insignia.svg US Navy O8 insignia.svg US Navy O7 insignia.svg US Navy O6 insignia.svg US Navy O5 insignia.svg US Navy O4 insignia.svg US Navy O3 insignia.svg US Navy O2 insignia.svg US Navy O1 insignia.svg
Tjänstegrad Fleet Admiral1 Admiral Vice Admiral Rear Admiral (Upper Half) Rear Admiral (Lower Half) Captain Commander Lieutenant Commander Lieutenant Lieutenant Junior Grade Ensign
Förkortning FADM ADM VADM RADM RDML CAPT CDR LCDR LT LTJG ENS
Dagligt tilltal Admiral Captain Commander Lieutenant Ensign
NATO-kod[2] OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Motsvarar i Finlands marin Saknas Amiral Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommodor Kommendör Kommendörkapten Kaptenlöjtnant Premiärlöjtnant
Löjtnant
Underlöjtnant
Motsvarar i Sveriges flotta (Storamiral)2 Amiral Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommendör Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik
1Delades endast under och strax efter andra världskriget till William D. Leahy, Ernest King, Chester W. Nimitz och William Halsey, Jr.
2Historisk motsvarighet.

Yrkesbeteckning på gradbeteckning för officerare[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckning för en captain i auditörskåren i USA:s flotta.

Linjebefäl (och vissa andra specialiteter som public relations och underrättelsetjänst) bär en stjärna med spetsen nedåt på gradbeteckningen. Flottans stabskårer för exempelvis läkare, sjuksköterskor, jurister och militär själavårdspersonal bär ett särskilt tecken för sin kår på gradbeteckningen.

Officerare i en stabskår kan inte föra befäl över fartyg, flyg, specialförband eller baser utan kan enbart leda förband och enheter inom sin yrkesspecialitet.[3] En officer inom en stabskår är dock alltjämt en officer och är berättigad till samma grad av aktning och hedersbetygelser som är fallet för linjebefäl.

Type Line officer
Linjebefäl
Medical Corps
Läkarkåren
Dental Corps
Tandläkarkåren
Nurse Corps
Sjuksköterskekåren
Medical Service Corps
Medicinyrkeskåren
Judge Advocate General's Corps
Auditörskåren
Insignier USN Line Officer.png USN Med-corp.gif USN Dental.gif USN Nurse.gif USN Msc.gif JAGC Staff Corps Insignia.gif
Designation1 1XXX 210X 220X 290X 230X 250X
Chaplain Corps
Själavård
kristendom
Chaplain Corps
Själavård
judendom
Chaplain Corps
Själavård
islam
Chaplain Corps
Själavård
buddism
Supply Corps
Trängkåren
Civil Engineer Corps
Civilingenjörskåren
Law Community
Rättsspecialist
USN Chapchr.gif USN Chap-jew.gif USN Chap-mus.gif USN - Chaplian Insignia - Buddhist 2.jpg United States Navy Supply Corps insignia.gif USN Ce-corp.gif USN Law Community.png
410X 410X 410X 410X 310X 510X 655X

1 Designationen beskriver yrket eller funktion. Den fjärde siffran (X) markerar om officeren har en fullmakt som är reguljär (0), reserv (5) eller stödfunktion på heltid (7).[4]

Warrant officer[redigera | redigera wikitext]

Specialistofficersgrader i USA:s flotta
Am. lönegrad[1] W-5 W-4 W-3 W-2 W-1
Kragmärke
Axelklaff
US Navy CW5 insignia.svg US Navy CW4 insignia.svg US Navy CW3 insignia.svg US Navy CW2 insignia.svg US Navy WO1 insignia.svg
Tjänstegrad Chief Warrant Officer 5 Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 2 Warrant Officer 1
Förkortning CWO5 CWO4 CWO3 CWO2 WO1
Dagligt tilltal Mister eller Ms
NATO-kod[2] WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1
Motsvarar i Finlands marin saknas saknas saknas saknas saknas
Motsvarar i Sveriges flotta saknas saknas saknas saknas saknas

Enlisted[redigera | redigera wikitext]

Till skillnad från officerare och warrant officers så är grader och yrkesbeteckningar för enlisted i flottan inte fastställda i lag utan det är marinministern som bestämmer om det.[5]

Underofficerare[redigera | redigera wikitext]

Underofficerare i USA:s flotta
Am. lönegrad E-9 E-8 E-7
Mössmärke MCPON collar.png USN MCPO cap device.png USN SCPO cap device.png USN CPO cap device.png
Ärmmärke/
Kragmärke
MCPON.svg
FMCPO.svg
CMCPO.svg
CMDCM, red.svg MCPO GC.svg
MCPO NOGC.png CMDCS.svg
Rating insignia of a United States Navy command senior chief petty officer (red).svg SCPO GC.svg
SCPO NOGC.png CPO GC.svg
CPO NOGC.png
Tjänstegrad
Yrkesbefattning
Master Chief Petty Officer of the Navy 1 Fleet Master Chief Petty Officer
Force Master Chief Petty Officer
Command Master Chief Petty Officer 2 Master Chief Petty Officer
Master Chief Boatswain's Mate 3
Command Senior Chief Petty Officer Senior Chief Petty Officer
Senior Chief Boatswain's Mate 3
Chief Petty Officer
Chief Boatswain's Mate 3
Förkortning MCPON FLTCM
FORCM
CMDCM MCPO CMDCS SCPO CPO
NATO-kod[2] OR-9 OR-8 OR-7
Motsv. i Finlands marin Militärmästare Överbåtsman Båtsman
Motsv. i Sveriges flotta Flottiljförvaltare Förvaltare Fanjunkare
1 Det finns bara en Master Chief Petty Officer of the Navy och denne fungerar som rådgivare åt marinministern och chefen för flottan i ärenden som rör underofficerare, underbefäl och manskap (engelska: enlisted).
2 Vinklar med guld får bäras efter 12 års tjänstgöring under förutsättning att tjänstgöringen varit fri från disciplinära åtgärder som utdöms enligt Uniform Code of Military Justice.
3 Från grad E-7 till E-9 är i många fall dennes specialisering och befattning avgörande för hur underofficeren eller underbefälet refereras till, e.x. en E-6 kan kallas för Boatswain's Mate First Class eller Legalman First Class etc.

Underbefäl[redigera | redigera wikitext]

Underbefäl i USA:s flotta
Am. lönegrad E-6 E-5 E-4
Mössmärke PO1 Collar Silver USN.png PO2 collar-2.png PO3 collar.png
Ärmmärke/
Kragmärke
PO1 GC.png
BM1 NOGC.svg
BM2 GC.png
BM2 NOGC.svg
PO3 GC.png
BM3 NOGC.svg
Tjänstegrad
Yrkesbefattning
Petty Officer First Class1
Boatswain's Mate First Class2
Petty Officer Second Class1
Boatswain's Mate Second Class2
Petty Officer Third Class1
Boatswain's Mate Third Class' 2
Förkortning PO1 PO2 PO3
NATO-kod[2] OR-6 OR-5 OR-4
Motsvarar i Finlands marin Översergeant Sergeant Undersergeant
Motsvarar i Sveriges flotta 1:e sergeant Sergeant Korpral
1Vinklar med guld får bäras efter 12 års tjänstgöring under förutsättning att tjänstgöringen varit fri från disciplinära åtgärder som utdöms enligt Uniform Code of Military Justice.
2 Från grad E-4 till E-6 är dennes yrkesspecialisering och befattning avgörande för hur underofficeren eller underbefälet refereras till, e.x. en E-6 kan kallas för Boatswain's Mate First Class eller Legalman First Class etc.
Yrkesbeteckningar för underofficerare och underbefäl[redigera | redigera wikitext]

Underbefäl och underofficerare har både en tjänstegrad (engelska: rate) och en yrkesbenämning (engelska: rating) som sammantaget avspeglas visuellt på ärmens gradbeteckning och vilken avgör hur respektive person tilltalas samt omnämns i skrift.

Yrkesbeteckningen, här en maskinförare i flottans ingenjörstrupper (Seabees), framgår på ärmens gradbetckning. Personen med följande gradbeteckning benämns sålunda som Equipment operator 1st class.
Hospital corpsman 3rd class.
Type Aviation boatswain's mate
Flygdäckspersonal
Air traffic controller
Flygledare
Aviation machinist's mate
Flygmotormekaniker
Aviation electrician's mate
Flygelektriker
Aerographer's mate
Meteorologassistent
Aviation structural mechanic
Flygmekaniker
Aviation ordnanceman
Vapentekniker för flyg
Aviation support equipment technician
Flygbastekniker
Insignier Rating Badge AB.jpg Rating Badge AC.jpg Rating Badge AD.jpg Rating Badge AE.jpg Rating Badge AG.jpg Rating Badge AM.jpg Rating Badge AO.jpg Rating Badge AS.jpg
Förkortning AB AC AD AE AG AM AO AS

Aviation electronics technician
Flygelelektrotekniker
Naval aircrewman
Flygbesättning
Aviation maintenance administrationman
Flygunderhållsförvaltare
Aircrew survival equipmentman
Flygräddningsutrustare
Boatswain's mate
Båtsman
Builder
Byggarbetare
Construction electrician
Byggelektriker
Construction mechanic
Byggmekaniker
Culinary specialist
Kökspersonal
Rating Badge AT.jpg Rating Badge AW.jpg Rating Badge AZ.jpg Rating Badge PR.jpg Rating Badge BM.jpg Rating Badge BU.jpg Rating Badge CE.jpg Rating Badge CM.jpg Rating Badge CS.jpg
AT AW AZ PR BM BU CE CM CS

Cryptologic technician
Kryptotekniker
Damage controlman
Skadereparatör
Electrician's mate
Elektriker
Engineman
Motortekniker
Engineering aide
Byggingenjörsassistent
Equipment operator
Maskinförare
Explosive Ordnance Disposal
Ammunition och bombröjare
Electronics technician
Elektrotekniker
Fire controlman
Vapensystemtekniker
Rating Badge CT.jpg Rating Badge DC.jpg Rating Badge EM.jpg Rating Badge EN.jpg Rating Badge EA.jpg Rating Badge EO.png Rating Badge EOD.jpg Rating Badge ET.jpg Rating Badge FC.jpg
CT DC EM EN EA EO EOD ET FC

Fire control technician
Vapensystemtekniker på ubåt
Gas turbine system technician
Gasturbintekniker
Gunner's mate
Artilleri och robottekniker
Hospital corpsman
Sjukvårdsman
Hull maintenance technician
Skrovunderhållstekniker
Intelligence specialist
Underrättelsespecialist
Interior communications electrician
Internkommunikationselektriker
Information systems technician
Informationssystemtekniker
Legalman
Juristassistent
Rating Badge FT.jpg Rating Badge GS.jpg Rating Badge GM.jpg Rating Badge HM.jpg Rating Badge HT.jpg Rating Badge IS.jpg Rating Badge IC.jpg Rating Badge IT.jpg Rating Badge LN.jpg
FT GS GM HM HT IS IC IT LM

Logistics specialist
Logistikspecialist
Machinery repairman
Maskinreparatör
Machinist's mate
Maskinpersonal
Master-at-arms
Militärpolis
Mass communications specialist
Journalist
Missile technician
Robottekniker
(kärnvapen)
Musician
Musiker
Navy counselor
Karriärrådgivare
Navy diver
Dykare
Rating Badge SK.jpg Rating Badge MR.jpg Rating Badge MM.jpg Rating Badge MA.jpg Rating Badge MC.jpg Rating Badge MT.jpg Rating Badge MU.jpg Rating Badge NC.jpg Rating Badge ND.jpg
LS MR MM MA MC MT MU NC ND

Operations specialist
Stridsledningsspecialist
Personnel specialist
Personalspecialist
Quartermaster
Navigationsspecialist
Religious program specialist
Själavårdsbiträde
Retail Services Specialist
Detaljhandelsspecialist
Special warfare boat operator
Specialförbandens båtbesättning
Special warfare operator
Specialförbandsoperatör
Sonar technician
Sonartekniker
Steelworker
Stålarbetare
Rating Badge OS.jpg Rating Badge PN.jpg Rating Badge QM.jpg Rating Badge RP.jpg Rating Badge SH.jpg Rating Badge SB.jpg Rating Badge SO.jpg Rating Badge ST.jpg Rating Badge SW.jpg
OS PS QM RP RS SB SO ST SW

Torpedoman's mate
Torpedtekniker
Utilitiesman
VVS-arbetare
Yeoman
Skrivbiträde
Rating Badge TM.jpg Rating Badge UT.jpg Rating Badge YN.jpg
TM UT YN

Meniga[redigera | redigera wikitext]

Sjömansgrader i USA:s flotta
Am. lönegrad E-3 E-2 E-1
Ärmmärke E3 SM USN.svg E2 SM USN.svg Finns ej
Tjänstegrad Seaman/Hospitalman Seaman Apprentice/Hospitalman Apprentice Seaman Recruit/Hospitalman Recruit
Förkortning SN/HN SA/HA SR/HR
Ärmmärke E3 FM USN.png E2 FM USN.png Finns ej
Tjänstegrad Fireman Fireman Apprentice Fireman Recruit
Förkortning FN FA FR
Ärmmärke E3 AM USN.png E2 AM USN.png Finns ej
Tjänstegrad Airman Airman Apprentice Airman Recruit
Förkortning AN AA AR
Ärmmärke E3 CM USN.png E2 CM USN.png Finns ej
Tjänstegrad Constructionman Constructionman Apprentice Constructionman Recruit
Förkortning CN CA CR
NATO-kod[2] OR-3 OR-2 OR-1
Motsvarar i Finlands marin Övermatros Matros Rekryt
Motsvarar i Sveriges flotta Vicekorpral Sjöman 1kl Sjöman

Facktecken (urval)[redigera | redigera wikitext]

Flygande personal[redigera | redigera wikitext]

Specialförband[redigera | redigera wikitext]

Sjögående personal[redigera | redigera wikitext]

Uniformsdräkter[redigera | redigera wikitext]

Daglig dräkt[redigera | redigera wikitext]

Vardagsdräkt[redigera | redigera wikitext]

Arbetsdräkt[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, United States Navy officer rank insignia, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Scrambled egg (uniform), tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of United States Navy enlisted rates, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of United States Navy ratings, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Badges of the United States Navy, tidigare version.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] 37 U.S.C. § 201
  2. ^ [a b c d e] ”NATO CODES FOR GRADES OF MILITARY PERSONNEL” (på engelska). STANAG 2116. Nato. 13 januari 2021. https://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/PROM/APersP-01%20EDA%20V1%20E.pdf. Läst 26 februari 2021. [död länk]
  3. ^ 10 U.S.C. § 8165
  4. ^ ”Navy Full-Time Support (FTS) Program”. Navy.com. https://www.navy.com/about/about-reserve/roles-responsibilities.html. ”Navy Full-Time Support (FTS) – This program allows Reservists to perform full-time Active Duty service in positions that support the training and administration of the Navy Reserve Force. Members receive the same pay, allowances and benefits as Active Duty members. One advantage of FTS over regular Active Duty is that members typically serve for longer periods at any assigned locations, up to and including a full career on active duty (albeit as a reservist serving on active duty for the specific purpose of providing support and expertise to integrate the active and reserve components.” 
  5. ^ 10 U.S.C. § 8213