Militära grader i Folkets befrielsearmé

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Militära grader i Folkets befrielsearmé visar tjänstegrader och gradbeteckningar i Folkets befrielsearmés markstridskrafter.

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckning Tjänstegrad Typbefattningar [1] Motsvarighet
i Sverige
上将 上将 Vice ordförande för Centrala militärkommissionen (CMK)
Ledamot i CMK
Regional befälhavare
General
中将 中将 Ställföreträdande regional befälhavare Generallöjtnant
少将 少将 Armékårchef
Ställföreträdande armékårchef
Generalmajor
大校 大校 Divisionschef Överste 1. graden
上校 上校 Ställföreträdande divisionschef
Brigadchef
Regementschef
Överste
中校 中校 Ställföreträdande regementschef Överstelöjtnant
少校 少校 Bataljonschef Major
上尉 上尉 Ställföreträdande bataljonschef
Kompanichef
Kapten
中尉 中尉 Ställföreträdande bataljonschef
Kompanichef
Ställföreträdande kompanichef
Löjtnant
少尉 少尉 Plutonchef Fänrik
学员 学员 Officersaspirant Kadett

Övriga grader[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckning Tjänstegrad Motsvarighet
i Sverige
一级军士长 一级军士长 Regementsförvaltare
二级军士长 二级军士长 Förvaltare
三级军士长 三级军士长 Fanjunkare
四级军士长 四级军士长 Förste sergeant
上士 上士 Sergeant
中士 中士 Korpral
下士 下士 Vicekorpral
上等兵 上等兵 Menig 1. kl
列兵 列兵 Menig

Tjänsteställningstecken för civilanställda[redigera | redigera wikitext]

Grader 1955-1965[redigera | redigera wikitext]

Befälskategori Tjänstegrad Axelklaffar Kragspeglar
Marskalkar Stormarskalk Generalissimo of the PRC rank insignia.svg Generalissimo of the PRC collar insignia.jpg
Marskalk Marshal rank insignia (PRC).jpg Marshal of the PRC collar insignia.jpg
Generalspersoner General 1. graden General of the Army rank insignia (PRC).jpg General of the Army collar insignia (PRC).jpg
General General rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg General collar insignia (PRC).jpg
Generallöjtnant Lieutenant General rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Lieutenant General collar insignia (PRC).jpg
Generalmajor Major General rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Major General collar insignia (PRC).jpg
Regementsofficerare Överste 1. graden Senior Colonel rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Senior Colonel collar insignia (PRC).jpg
Överste Colonel rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Colonel collar insignia (PRC).jpg
Överstelöjtnant Lieutenant Colonel rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Lieutenant Colonel collar insignia (PRC).jpg
Major Major rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Major collar insignia (PRC).jpg
Kompaniofficerare Kapten 1. graden Captain rank insignia (PRC).jpg Captain collar insignia (PRC).jpg
Kapten Senior Lieutenant rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Senior Lieutenant collar insignia (PRC).jpg
Löjtnant Lieutenant rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Lieutenant collar insignia (PRC).jpg
Fänrik Junior Lieutenant rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Junior Lieutenant collar insignia (PRC).jpg
Officersaspiranter Kadett Warrant Officer rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Warrant Officer collar insignia (PRC).jpg
Underbefäl Överfurir Senior Sergeant collar insignia (PRC).jpg
Furir Sergeant collar insignia (PRC).jpg
Korpral Junior Sergeant collar insignia (PRC).jpg
Manskap Vicekorpral Private First Class collar insignia (PRC).jpg
Menig Private collar insignia (PRC).jpg

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ "The PLA’s New Organizational Structure." The Jamestown Foundation. 2017-12-14.