Militära grader i Wehrmacht (Heer)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Märke som bars över högra bröstet av personal tillhörig Wehrmacht (Heer).

Militära grader i Wehrmacht (Heer) visar den hierarkiska ordningen och de militära graderna och gradbeteckningarna i den tyska armén under andra världskriget.

Grader och gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckningar på axeltränsar och axelklaffar[redigera | redigera wikitext]

Militära grader Kragspeglar Gradbeteckningar på axeltränsar och axelklaffar Gradbeteckningar på vänstra överarmen
Generäle (generalspersoner)
Generalfeldmarschall
Fältmarskalk
Collar tabs of Generalfeldmarschall of the Heer.svg Rank insignia of Generalfeldmarschall of the Wehrmacht.svg -
Generaloberst
Generalöverste
Collar tabs for the Generals of the Heer.svg Rank insignia of Generaloberst of the Wehrmacht.svg
General

General der Infanterie
General der Artillerie
General der Kavallerie
General der Panzertruppen
General der Pioniere
General der Gebirgstruppen
General der Nachrichtentruppen

Generaloberstabsarzt
(vid fältläkarkåren)
Generaloberstabsveterinär
(vid fältveterinärkåren)
General

Collar tabs for the Generals of the Heer.svg Rank insignia of General of the Wehrmacht.svg
WMacht H OF8 GenOStArzt h 1945.jpg
Generaloberstabsarzt
-
Generalleutnant
Generalstabsarzt
(vid fältläkarkåren)
Generalstabsveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Generalstabsrichter
(vid auditörkåren)
Generalstabsindentant
(vid intendenturkåren)
Generallöjtnant
Collar tabs for the Generals of the Heer.svg Rank insignia of Generalleutnant of the Wehrmacht.svg -
Generalmajor
Generalarzt
(vid fältläkarkåren)
Generalveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Generalrichter
(vid auditörkåren)
Generalindentant
(vid intendenturkåren)
Generalmajor
Collar tabs for the Generals of the Heer.svg WMacht OF6-Generalmajor 1945h.svg
WMacht H OF6 GenVet h 1945.jpg
Generalveterinär
-
Stabsoffiziere (regementsofficerare)
Oberst
Oberstarzt
(vid fältläkarkåren)
Oberstveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Oberstrichter
(vid auditörkåren)
Oberstindentant
(vid intendenturkåren)
Överste
Collar tabs of Offiziere of the Heer.svg Oberst Epaulette.jpg
pansargrenadjärerna
-
Oberstleutnant
Oberfeldarzt
(vid fältläkarkåren)
Oberfeldveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Oberfeldrichter
(vid auditörkåren)
Oberfeldindentant
(vid intendenturkåren)
Obermusikinspizient
(musikinspektör)
Överstelöjtnant
Collar tabs of Offiziere of the Heer.svg
Collar patch officer gen-staff Wehrmacht.jpg
generalstabskåren
WMacht H OF4 OTL Pz h.jpg
pansartrupperna
-
Major
Oberstabsarzt
(vid fältläkarkåren)
Oberstabsveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Oberstabsrichter
(vid auditörkåren)
Oberstabsindentant
(vid intendenturkåren)
Musikinspizient
(musikinspektör)
Reitmeister
(vid Spanska hovridskolan)
Major
Collar tabs of Offiziere of the Heer.svg Major Epaulette.jpg
trängtrupperna
-
Kompanieoffiziere (kompaniofficerare)
Hauptmann
Rittmeister
(vid kavalleriet och hästanspända trängförband)
Stabsarzt
(vid fältläkarkåren)
Stabsveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Stabsrichter
(vid auditörkåren)
Stabsindentant
(vid intendenturkåren)
Stabsmusikmeister
(musikdirektör)
Oberbereiter I. klasse
(vid Spanska hovridskolan)
Kapten
Ryttmästare
Collar tabs of Offiziere of the Heer.svg Hauptmann Epaulette.jpg
tygtrupperna
-
Oberleutnant
Oberarzt
(vid fältläkarkåren)
Oberveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Oberzahlmeister
(vid intendenturkåren)
Obermusikmeister
(musikdirektör)
Oberbereite II. klasse
(vid Spanska hovridskolan)
Löjtnant
Collar tabs of Offiziere of the Heer.svg Oberleutnant Epaulette.jpg
kavalleriet
-
Leutnant
Assistenzarzt
(vid fältläkarkåren)
Veterinär
(vid fältveterinärkåren)
Zahlmeister
(vid intendenturkåren)
Musikmeister
(musikdirektör)
Bereiter
(vid Spanska hovridskolan)
Fänrik
Collar tabs of Offiziere of the Heer.svg Leutnant Epaulette.jpg
infanteriet
-
Unteroffiziere mit Portepee (underofficerare)
Festungsoberwerkmeister
Oberhufbeschlaglehrmeister
(Förste fortifikationsverkmästare)
(Förste hovslagarinstruktör)

Förvaltare
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg FestungsoberwerkmeisterSB.jpg
OberhufbeschlaglehrmeisterSB.jpg
-
Festungswerkmeister
Hufbeschlaglehrmeister
(Fortifikationsverkmästare)
(Hovslagarinstruktör)

Förvaltare
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg FestungswerkmeisterSB.jpg
HufbeschlaglehrmeisterSB.jpg
-
Stabsfeldwebel
Stabswachtmeister
(vid kavalleriet, artilleriet och trängen)
Stabsbeschlagmeister (hovslagarbeställningsman)
Stabsfeuerwerker (tyghantverkarbeställningsman)
Stabsfunkmeister
(beställningsman i radiosignaltjänst)
Stabsbrieftaubenmeister
(beställningsman vid brevduveväsendet)
Stabsschirrmeister
(teknisk beställningsman)

Fanjunkare
Styckjunkare
Befordran till denna grad skedde för yrkesunderofficerare automatiskt efter 12 års tjänst.
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg Luftwaffe epaulette Stabsfeldwebel.svg -
Oberfeldwebel
Oberwachtmeister
Oberbeschlagmeister (hovslagarbeställningsman)
Oberfeuerwerker
(tyghantverkarbeställningsman)
Oberfunkmeister
(beställningsman i radiosignaltjänst)
Oberbrieftaubenmeister
(beställningsman vid brevduveväsendet)
Oberschirrmeister
(teknisk beställningsman)

Fanjunkare
Styckjunkare
Oberfähnrich
Unterartzt
(vid fältläkarkåren)
Unterveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Kadett
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg Luftwaffe epaulette Oberfeldwebel.svg
Heer Oberfahnrich.jpg
Oberfähnrich
-
Feldwebel
Wachtmeister
Beschlagmeister
(hovslagarbeställningsman)

Feuerwerker
(tyghantverkarbeställningsman)

Funkmeister
(beställningsman i radiosignaltjänst)
Brieftaubenmeister
(beställningsman vid brevduveväsendet)
Schirrmeister
(teknisk beställningsman)

Sergeant
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg Luftwaffe epaulette Feldwebel.svg -
Unteroffiziere ohne Portepee (underbefäl)
Unterfeldwebel
Unterwachtmeister
Överfurir
Befordran till denna grad skedde automatiskt efter 6 års tjänst (varav minst 3 år i närmast lägre grad), om inte befordran till högre grad skett tidigare.
Fähnrich
Feldunterarzt
(vid fältläkarkåren)
Feldunterveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Kadett
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg Luftwaffe epaulette Unterfeldwebel.svg
WMacht Lw Fhj-UFw 1945.svg
Fähnrich
-
Unteroffizier
Oberjäger
(vid jägar - och bergsjägarförband)
Furir
Fahnenjunker-Unteroffizier
Fahnenjunker-Oberjäger
Officersaspirant
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg WMacht H OT5b Uffz Pz06 h.jpg
pansartrupperna
-
Mannschaften (manskap)
Stabsgefreiter
Korpral
Införd 1942
Befordran till denna grad skedde automatiskt efter 5 års tjänst (varav minst 2 är i närmast lägre grad), om inte befordran till högre grad skett tidigare. [1]
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg Luftwaffe epaulette Mannschaften.svg Rank insignia of Stabsgefreiter of the Wehrmacht.svg
Obergefreiter
Korpral
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg Luftwaffe epaulette Mannschaften.svg Rank insignia of Obergefreiter (over 6 years of service) of the Wehrmacht.svg
(Med mer än 6 års tjänst)


Rank insignia of Obergefreiter (under 6 years of service) of the Wehrmacht.svg

Gefreiter
Vicekorpral
Fahnenjunker-Gefreiter
Officersaspirant
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg Luftwaffe epaulette Mannschaften.svg Rank insignia of Gefreiter of the Wehrmacht.svg
Oberschütze
Beschlagschmiedoberschütze
Obergrenadier
Oberfüsilier
Obermusketier
Kradoberschütze
Panzerobergrenadier
Panzeroberschütze
Panzeroberjäger
Oberreiter
Beschlagschmiedoberreiter
Oberkanonier
Panzeroberkanonier
Oberpionier
Panzeroperpionier
Bauoberpionier
Oberbausoldat
Oberfunker
Panzeroberfunker
Oberfernsprecher
Feldobergendarm
Oberfahrer
Oberkraftfaher
Sanitätsobersoldat
Musikoberschütze
Trompeteroberreiter

Menig
Befordran till denna grad skedde automatiskt efter 12 månaders tjänst, om inte befordran till högre grad skett tidigare.
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg Luftwaffe epaulette Mannschaften.svg Rank insignia of Oberschütze of the Wehrmacht.svg
Schütze
Beschlagschmiedschütze
Grenadier
Füsilier
Musketier
Jäger
Kradschütze
Panzergrenadier
Panzerschütze
Panzerjäger
Reiter
Beschlagschmiedreiter
Kanonier
Panzerkanonier
Pionier
Panzerpionier
Baupionier
Bausoldat
Funker
Panzerfunker
Fernsprecher
Feldgendarm
Fahrer
Kraftfaher
Sanitätssoldat
Musikschütze
Trompeterreiter
Menig
Fahnenjunker
Officersaspirant
Collar tabs of Unteroffiziere and Mannschaften of the Heer.svg Luftwaffe epaulette Mannschaften.svg -

Gradbeteckningar för kamouflageuniformer[redigera | redigera wikitext]

1=Unteroffizier. 2=Unterfeldwebel. 3=Feldwebel. 4=Oberfeldwebel. 5=Stabsfeldwebel. 6=Leutnant. 7=Oberleutnant. 8=Hauptmann. 9=Major. 10=Oberstleutnant. 11=Oberst. 12=Generalmajor. 13=Generalleutnant. 14=General. 15=Generaloberst. 16=Generalfeldmarschall.

Facktecken för beställningsmän[redigera | redigera wikitext]

Beställningsmän bar följande facktecken för att utmärka sin beställning.

Källa: [2] [3]

Sonderführer[redigera | redigera wikitext]

Under kriget tillkom Sonderführer (befäl med officers tjänsteställning), vilket var personal som skulle fylla officersbefattningar utan att ha föreskriven militär utbildning. Sonderführer var en tjänstgöringsgrad, men inte en militär grad.[4]

Tjänsteställning Nivå Tjänstgöringsgrad i allmänhet Dito för förbandschefer Dito för läkare
Leutnant Sonderführer in Stellen der Stellengruppe Z Sonderfüher (Z) Zugführer Hilfsartz
Hautpmann Sonderführer in Stellen der Stellengruppe K Sonderfüher (K) Kompanieführer Kriegsarzt
Major Sonderführer in Stellen der Stellengruppe B Sonderfüher (B) Bataillonsführer Oberkriegsarzt

Källa:[5]

Gradbeteckningar för civilmilitära tjänstemän[redigera | redigera wikitext]

Arméförvaltningen[redigera | redigera wikitext]

7=Stabsapotheker (militärapotekare, kaptens tjänsteklass)
8=Heeresjustizinspektor (byråassistent-krigsrättstjänsteman, löjtnants tjänsteklass)
9=Waffenmeister (tygverkmästare, fänriks tjänsteklass)
10=Heereswerkmeister (arméverkmästare, fanjunkares tjänsteklass)
11=Amtsgehilfe (kontorsbiträde, sergeants tjänsteklass).

Rikskrigsrätten[redigera | redigera wikitext]

Illustrationer[redigera | redigera wikitext]

Truppslagsfärger[redigera | redigera wikitext]

Truppslagsfärger bars som en paspoal runt axelklaffen eller kompaniofficerares axeltränsar, som underlag för regementsofficerares och generalspersoners axeltränsar och i olika former på uniformens kragspeglar.

Truppslag Förbandstyper
Infanteriet Heeresfahne Infanterie.svg
Underrättelsetrupperna
 • infanteriförband
  • skytte (till 1942) därefter grenadjärer
  • motoriserat infanteri (till 1943)
  • tunga kulspruteförband
  • tunga granatkastarförband
  • infanteriluftvärn
  • fästningstammtrupper (stridande trupper 1944)
 • underrättelseförband
Jägarna Heeresfahne Jäger.svg
Kavalleriet Standarte Kavallerie.svg
 • ridande förband
 • spaningsförband (från 1943 fysiljärer)
 • motoriserade spaningsförband
Pansartrupperna Standarte Panzertruppe.svg
Motorreparationstrupperna (från 1942)
 • pansarförband
 • pansarspaningsförband (från 1943)
 • pansarvärnsvärnsförband (till 1943)
 • pansarjägarförband (från 1943)
 • pansartågsförband (från 1943)
 • pansarskytteförband (till 1943)
 • motorreparationsförband
 • pansargrenadjärförband (från 1943)
 • motorcykelskytteförband (till 1943)
Generalitetet
Artilleriet Standarte Artillerie.svg
Kart- och fältmätningstrupperna (från 1941)
 • generalspersoner
 • artilleri
  • fältartilleri
  • tungt artilleri
  • lätt artilleri
  • bergsartilleri
  • pansarartilleri
 • fästningsartilleri
 • armékustartilleri
 • stormartilleri
 • artilleriobservation (ljud- och ljusmät, väderobservation)
 • arméluftvärn
 • kart- och fältmätningsförband
  • fältmätningsförband
  • kartcentraler
  • tryckericentraler
Ingenjörstrupperna Heeresfahne Pioniere.svg
Järnvägsingenjörstrupperna
Järnvägstrafiktrupperna (från 1943)
Tekniska trupperna (från 1941)
 • ingenjörsförband
  • fältingenjörsförband
  • arméingenjörsförband
  • bergsingenjörsförband
  • pansaringenjörsförband
  • stormingenjörsförband
 • brobyggnadsförband
 • fästningsingenjörsförband
  • fästningsfortifikationsförband
  • fästningsingenjörsförband
  • spärrförband, spärringenjörförband
  • minröjningsförband
 • landsättningsingenjörsförband
  • färjeförband
  • landsättningsförband
  • skärgårdsförband
  • stormbåtsförband
  • varvsförband
 • fältarbetsingenjörsförband (från 1943)
  • fortifikationsförband
  • vägbyggnadsförband
  • ställningsbyggnadsförband
 • järnvägsingenjörsförband
 • järnvägstrafikförband (från 1943)
 • tekniska förband
Fältarbetstrupperna (till 1943)
 • fältarbetsförband
Signaltrupperna Standarte Nachrichteneinheiten.svg
 • ledningsförband
 • sambandsförband
 • brevduve- och hundväsendet
 • signalspaningsförband
 • militärtolkar
 • propagandakompanier (till 1943)
Propagandatrupperna (från 1943)
Underhållstrupperna
 • trängförband
 • intendenturförband
 • vattenförsörjningsförband
Fältläkarkåren och sjukvårdstrupperna
 • fältläkare
 • sjukvårdsförband
 • sjuktransportförband
 • fältlasarett
 • krigssjukhus
Generalstabskåren
Fältveterinärkåren och veterinärtrupperna
 • officerare i generalstabskåren (med särskild utformning av kragspeglarna)
 • fältveterinärer
 • veterinärförband
Ordningstrupperna
Tygtrupperna

Kragspeglar[redigera | redigera wikitext]

Kragspeglar för officerare: 1=Fältmarskalkar (från 1941). 2=Generalitetet. 3=Generalstabskåren vid tjänstgöring vid OKW och OKH; övriga hade silvergaloner (se nedan). 4=Övriga officerare på paraduniform (med underlag i truppslagsfärg). 5=Övriga officerare på fältuniform (med truppslagsfärg mellan galonerna).
Kragspeglar för underofficerare och manskap: 6=Underofficerare på paraduniform. 7=Manskap på fältuniform. 8=Pansartrupperna
Kragspeglar för generalspersoner
Generalitetet
Fältmarskalkar från 1941
Generalspersoner i intendenturkåren från 1944
Generalspersoner i auditörkåren från 1944
Kragspeglar för officerare tillhöriga generalstabskåren
Offizer im Generalstab Litzen
Fältuniform
Paraduniform
Generalstabsofficer vid OKH och OKW
Kragspeglar på pansaruniformer
Svart pansaruniform för pansar-
trupperna
Grå pansaruniform för storm-
artilleriet
till 1941
Grå pansaruniform för storm-
artilleriet
från 1941
Grå uniform för storm-
artilleriet
från mars 1943

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Ranks and insignia of the Heer (1935–1945), 19 februari 2015.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Rudolf Absolon, Die Wehrmacht im Dritten Reich (Schriften des Bundesarchivs) 1995, band VI, s. 646.
 2. ^ Trades Badges2015-08-22.
 3. ^ Dienststellungsabzeichen 2015-08-22.
 4. ^ Sonderführer 2013-09-24.
 5. ^ Wehrmachtbesoldung 1945 2011-12-31.

Se även[redigera | redigera wikitext]