Miljömålsberedningen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Miljömålsberedningen M 2010:04 tillsattes av alliansregeringen 2010. Dess uppgift är att komma med förslag till regeringen på hur Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmål kan nås. Ledamöter från sju riksdagspartier ingår men också sakkunniga och experter som regeringen hade utsett. Tanken med den parlamentariska beredningen var en bred politisk samsyn kring långsiktiga beslut inom de svåraste områdena i miljö- och klimatpolitiken. I mars 2016 föreslog miljömålsberedningen ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål till 2045 samt en klimatlag.

Beredningens ordförande (2020) är Emma Nohrén (MP). Ledamöterna är Marlene Burwick (S), Magnus Ek (C), Elisabeth Falkhaven (MP), Martin Kinnunen (SD), Magnus Manhammar (S), Betty Malmberg (M), Kjell-Arne Ottosson (KD), Elin Segerlind (V), Lars Tysklind (L). Huvudsekreterare: Christine Annemalm.[1]

Regeringen beslutade den 18 december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik (dir. 2014:165). Uppdraget har därefter delats i två delar (dir. 2015:101). Beredningen har också haft uppdrag att ta fram en strategi för luftvårdspolitiken. Den första delen av uppdraget, "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige", SOU 2016:21, redovisades i mars 2016. Den andra och sista delen av uppdraget, "En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige" SOU 2016:47, hanterar en samlad strategi för klimat- och luftvårdspolitiken i Sverige.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Pågående utredningar/Miljödepartementet”. http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=miljodepartementet&selection=pagaende&pagenr=2. Läst 21 november 2020.