Millertestet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Millertestet är ett amerikanskt begrepp för en typ av prövning som en amerikansk domstol kan/ska göra för att avgöra om en text är pornografisk eller ej.

Supreme Court kom att utveckla en modell för analys i tre steg.

  • Steg 1. Är ett yttrande sett i sitt sammanhang ägnat att väcka lustkänslor.
  • Steg 2. Beskriver materialet eller yttrandet på ett tydligt och anstötligt sätt sexuella handlingar.
  • Steg 3. Saknar materialet helt litterärt, konstnärligt, politiskt eller vetenskapligt värde.

(Supreme Court dom 1973 i målet Miller v. California var avgiven med 5 - 4 rösters majoritet.)[1]

Är alla tre kriterierna uppfyllda kan materialet bedömas som obscent. Som en följd av detta saknar det grundlagsskydd enligt det första tillägget till amerikanska konstitutionen (First Amendment).[2]

Testet har fått sitt namn efter den kände amerikanske författaren Henry Miller, vars böcker på grund av sitt påstådda pornografiska innehåll var förbjudna i USA ända fram till 1964 då Millers Tropic of Cancer "godkändes" av Supreme Court som ett litterärt verk.

Ett område där Supreme Court godtagit en strängare hållning än den Millertestet anger är när det varit fråga om att skydda unga. Som exempel kan nämnas fall där det gällt barnpornografiskt material, där domstolen i princip varit enig om att inget yttrandefrihetsintresse kunnat överväga intresset av att skydda barn från att medverka i dylika produktioner och från att utsättas för sådant material. Det kan kanske sägas att just när det gäller skyddet av barn har Supreme Court funnit att lagstiftningen uppfyller de stränga krav som ställs på skyddsobjekt mm.[3]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://oyez.org/cases/1970-1979/1971/1971_70_73 Målet i Supreme Court kan följas i detalj
  2. ^ http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/24/02/9542c406.pdf sid 118
  3. ^ http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/24/02/9542c406.pdf sid 120