Mindre än-tecken

Från Wikipedia

Mindre än-tecknet är namnet på tecknet <. Tecknet används ibland istället för vänster vinkelparentes, då det senare inte finns tillgängligt.

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

Matematik – mindre än[redigera | redigera wikitext]

Inom matematiken används tecknet < som jämförelse- eller olikhetstecken. Talet, variabeln eller storheten som föregår tecknet på vänster sida är då mindre (mer negativt) än det tal, variabel eller storhet som står efter tecknet, d.v.s. på dess högra sida

  • 0,05 < 0,06
  • y2 < x
  • tmin < 2,3 s

Tecknet utläses som är mindre än:

  • (a + 2b) < (c + 34) (läs "a plus två b är mindre än c plus 34")

Tecknet kan också upprepas efter varandra som << ( (U+226A – Much less-than)) och <<< ( (U+22D8 – Very much less-than)), och betonar då att storleksskillnaden är ännu större (betydelsen för respektive tecken är mycket mindre än och mycket, mycket mindre än). Dessa tecken brukas främst då approximationer görs.

Tecknet finns även negerat, som inte mindre än-tecken (≮), samt i kombination med andra matematiska tecken.

Pilspetsen, den smalaste sidan, pekar på det mindre talet, medan öppningen, den breda sidan, vänds mot det större talet.

< som pilhuvud[redigera | redigera wikitext]

Ibland används < för att beteckna pilhuvud tillsammans med—och == (eventuellt även tillsammans med >) som substitut för pilarna ←, ↔, , ⇔ etc.

Internet[redigera | redigera wikitext]

I nedanstående sammanhang kallas < ibland för vänster vinkelparentes eller vänster tagg.

HTML och andra märkspråk[redigera | redigera wikitext]

I SGML, och därigenom i HTML, används < och > för att beteckna början respektive slutet av ett element och kan då kallas vänster- respektive högertagg:

  • <B>...</B> gör texten som omsluts fet

Webbadresser och e-postadresser[redigera | redigera wikitext]

De båda tecknen < och > används ibland för att avgränsa webbadresser och e-postadresser i löpande text:

  • Vidarebefordrar det e-postmeddelande jag mottog från Bengt Bengtsson <bengt.bengtsson@example.com>.

Denna användning ingår också i e-postprotokollet:

From: Bengt Bengtsson <bengt.bengtsson@example.com>
To: Kasper Svensson <ksvens@example.org>

Vänster vinkelparentes[redigera | redigera wikitext]

Ibland kallas tecknet < för vänster vinkelparentes (som i sammanhangen ovan) då det fungerar som substitut till tecknet (som normalt benämns vänster vinkelparentes) eller , som annars främst används i (äldre) ordböcker och ordlistor.

Att generera tecknet[redigera | redigera wikitext]

Unicode[redigera | redigera wikitext]

Unicode-koden för < är U+003C (Less-than sign).

HTML[redigera | redigera wikitext]

HTML-koden för < är &lt;.

LaTeX[redigera | redigera wikitext]

LaTeX-koden för är < eller \lt.

Liknande tecken[redigera | redigera wikitext]

Vänster vinkelparentes ( eller )[redigera | redigera wikitext]

Tecknet < bör inte ersätta vänster vinkelparentes ( eller ), där sådant finns att tillgå.

Gåsögon («...») och enkla gåsögon (‹...›)[redigera | redigera wikitext]

I vissa språk används « (och ») istället för citattecken, samt ‹ (och ›) vid inre citat. Dessa tecken bör inte ersättas med kombinationer av <.

Tecken för crescendo[redigera | redigera wikitext]

Ett liknande tecken som < används i notskrift för att beteckna crescendo, d.v.s. tilltagande ljudstyrka. Tecknet kan även "töjas ut" för att innefatta en längre passage.

I detta partitur ses användandet av tecknet för crescendo < och diminuendo >Tecknet för crescendo d.v.s. tilltagande i ljudstyrkan

Se även[redigera | redigera wikitext]