Minimalism

Från Wikipedia
Version från den 28 juni 2017 kl. 14.22 av JohanahoJ (Diskussion | Bidrag) (Bild)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Minimalistisk villa i Amsterdam, 2008.
IKB 191
Yves Klein, 1962

Minimalism är en konstriktning inom bland annat bildkonst, arkitektur och musik som avser producera konstverk som är befriade från konstnärens subjektiva uttryck och använder sig av så begränsade uttrycksmedel som möjligt. Termen används ibland bredare inom teater om pjäser av till exempel Samuel Beckett, film av till exempel Robert Bresson och litteratur om verk av till exempel Raymond Carver.

Typiska för den minimalistiska skulpturen är moduler, rymdobjekt, rutsystem och sammansatta konstruktioner, vilka försöker omdefiniera vår uppfattning om rummet, formen och skalan; begrepp som uttrycksfullhet och illusion går stick i stäv med de minimalistiska principerna. Ledande utövare, som även ofta har skrivit om minimalistisk konst, är Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd och Robert Morris. Man använder sig av en rationellt utvecklad matematisk metod för att komponera sina verk, vilka består av enkla arrangemang av identiska och utbytbara enheter, ofta modulära, eller geometriska system och upprepningar, vilka kan byggas på eller dras ut i all oändlighet.

Urval bildkonstnärer

Konstnärer som ibland kallas minimalister:

Urval kompositörer