Modul:No globals

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]Denna modul orsakar ett fel om någon nil global läses eller om någon global skrivs till, med undantag för arg. För att använda, lägg till
require('Module:No globals')
längst upp på modulen med hjälp av den. arg variabeln utesluts eftersom den är nödvändigt för Scribuntos require-funktion för att fungera korrekt. (Se Scribuntos källkod här.)
local mt = getmetatable(_G) or {}
function mt.__index (t, k)
	if k ~= 'arg' then
		error('Tried to read nil global ' .. tostring(k), 2)
	end
	return nil
end
function mt.__newindex(t, k, v)
	if k ~= 'arg' then
		error('Tried to write global ' .. tostring(k), 2)
	end
	rawset(t, k, v)
end
setmetatable(_G, mt)