Mohammad Fazlhashemi

Från Wikipedia
Mohammad Fazlhashemi
Mohammad Fazlhashemi, 22 september 2016.
Född21 oktober 1961 (62 år)
Medborgare iIran
Utbildad vidUmeå universitet
SysselsättningHistoriker
ArbetsgivareUmeå universitet
Uppsala universitet
Utmärkelser
Humtankpriset (2016)[1]
Redigera Wikidata

Seyyed Mohammad Fazlhashemi (persiska: سید محمد فضل هاشمی), född 21 oktober 1961 i Teheran, Kejsardömet Iran, är en iransk-svensk idéhistoriker och professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Fram till 2013 var han verksam som professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Fazlhashemi är författare till en rad böcker om persisk och muslimsk idéhistoria, muslimsk politisk idétradition och teologiska debatter bland muslimska tänkare kring politiska föreställningar.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Mohammad Fazlhashemi flyttade till Sverige och Umeå för studier 1977.

Fazlhashemi läste idéhistora och doktorerade vid Umeå universitet 1994 med Förändring och kontinuitet: Al-Ghazâlîs politiska omsvängning. Fazlhashemi har därefter främst gjort jämförande studier av Irans och Europas föreställningar om varandra i historien och samtiden, han har också studerat synen på muslimer och muslimska länder i väst samt konstruktionen av bilden av Europa/väst bland muslimska tänkare.[2] Han har även forskat inom ämnet islamisk modernitet och muslimskt nytänkande.[2]

Fazlhashemi har också forskat om synen på förhållandet mellan stat och religion inom (tolvimamitisk) shi‘aislam och den shi‘itiska politiska idétraditionens framväxt. I boken Tro eller förnuft i politisk islam (2011) undersöker han om den politiska idétraditionen inom shi'a har varit en oförändrad metahistorisk diskurs som har präglat allt politiskt tänkande under shi‘as 1400-åriga historia eller om den skall ses som en produkt av den historiska utvecklingen. En central fråga i hans studie är på vilket sätt de shi‘itiska rättslärdas syn på politiken har utformats och förändrats genom deras interaktion med de faktiska sociala och politiska förhållandena i de shi‘adominerade regionerna i framför allt Mellanöstern.

Vid Umeå universitet har Fazlhashemi även gjort sig bemärkt som mångfaldsansvarig vid universitetet, och på rektors initiativ arbetade han i den egenskapen fram en ny rekryteringspolicy och deltog ofta i debatter i integrationsfrågor. Under perioden mellan 2003 och 2010 var han ordförande i likabehandlingsrådet vid Umeå universitet. År 2009 tilldelades han Umeå universitets nyinrättade pris, Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning.[3]

År 2012 slutade Mohammad Fazlhashemi sin tjänst som professor i idéhistoria vid Umeå universitet och tillträdde som professor i islamisk teologi och filosofi vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet.[4]

Mohammad Fazlhashemi har haft, och har, flera offentliga uppdrag; han var under perioden 2009–2013 ledamot i styrelsen för Svenska institutet i Alexandria[5] och 2012 förordnades han av regeringen som ledamot i Migrationsverkets etiska råd.

Förutom akademiska texter har Mohammad Fazlhashemi publicerat populärvetenskapliga böcker. De mest kända är storsäljaren Vems islam: De kontrastrika muslimerna (2008)[6] och Den arabiska våren. Folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika (2013), där han undersöker bakgrunden till medborgarupproren i Mellanöstern och Nordafrika.

Fazlhashemi debuterade som sommarvärd i Sveriges Radio P1 den 20 juni 2006.[7]

Den 3 maj 2019 tilldelades Fazlhashemi Karin Gierows pris av Svenska Akademien för hängiven bildningsverksamhet.[8]

Utmärkelser och ledamotskap[redigera | redigera wikitext]

Verk i urval[redigera | redigera wikitext]

 • Förändring och kontinuitet, Al-Ghazâlîs politiska omsvängning, Umeå 1994.
 • Kvinnor som ett hot mot den politiska stabiliteten, Kulturella perspektiv 1988:3, Umeå 1997.
 • Muslimsk exil och den europeiska medborgarskapsdiskursen, iranska intellektuella i London och Paris 1850-1908, Medborgarskap, Reflektioner kring ett problematiskt europeiskt begrepp, red. Fazlhashemi, Mohammad & Fruitman, Stephen, Stockholm 1997.
 • Monolog över kulturmöten – två västerländska kvinnors reseskildringar om Orienten, Reseberättelser – Idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum, red. Eskilsson, Lena & Fazlhashemi, Mohammad, Stockholm 2001.
 • Att civilisera ett röfvarland. Den svenska pressens syn på svenska officerare i Persien 1911-1915, Presshistorisk årsbok, Stockholm 1998.
 • Turkey: Iran's Window on Europe, Boundaries of Europe?, FRN rapport nr 98:6, Stockholm, 1998.
 • Exemplets makt, Föreställningar om Europa/Väst i Iran 1850-1980, Stockholm 1999.
 • Vidgade vyer, Globalt perspektiv på idéhistoria, red. Fazlhashemi, Öckerman & Ambjörnsson, Lund 2000.
 • Officerare och ingenjörer i civilisationens tjänst, Lychnos, Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2001.
 • Svenska muslimer och mötet med sufismen, Sverige och den islamiska världen ett svenskt kulturarv, red. Ådahl, Karin, Unge Sörling, Suzanne och Wessel, Viveca, Stockholm 2002.
 • Islamisk demokrati eller muslimernas demokrati? Tankar om mänskliga rättigheter och globalisering bland muslimska intellektuella, Mänskliga rättigheter från forskningens frontlinjer, red. Diana Amnéus & Göran Gunner. Stockholm 2003.
 • Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare, Lund 2005.
 • Muslimsk feminism, Från Sapfo till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien, (red.) Lennerhed, Lena, Stockholm 2006.
 • Vems islam. De kontrastrika muslimerna, Stockholm, 2008, 2009, 2010 (Pocketupplaga), 2012 och 2014.
 • Omodernt : människor och tankar i förmodern tid, (red.) Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg, Lund, 2009.
 • Tro eller förnuft i politisk islam, Stockholm, 2011.
 • Den arabiska våren. Folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika, Lund 2013, 2014 (Pocketupplaga).
 • Islams dynamiska mellantid. Muslimsk idéhistoria mellan guldåldern och framväxten av politisk islam, Stockholm 2016.
 • Visdomens hus. Muslimska idévärldar 600 – 2000, Stockholm 2017. (Tillsammans med Ronny Ambjörnsson)
 • Systematiska studier av kristen och muslimsk tro - en introduktion, (red.) Mohammad Fazlhashemi & Mattias Martinson, Malmö 2021.
 • Shiʿite Salafism?, Palgrave Series in Islamic Theology, Law, and History, Cham: Palgrave Macmillan, 2022.
 • Iran mellan tre revolutioner: Förebilder och motbilder, Historiska Media 2024,

ISBN 978-91-8050-423-2

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]