Motiv

Från Wikipedia

Motiv kan avse:

  • Motiv (juridik) – en anledning till att begå ett brott
  • Motiv (bildkonst) – det föremål som representeras i en bild
  • Motiv (litteratur) – ett ämne som går att känna igen från ett textställe till ett annat
  • Lagmotiv – ett samlingsbegrepp på de tryck som ges ut av departement, lagråd och regering med flera inför en lagändring
  • Ledmotiv – en teknik att associera till stämningar, personer, händelser, platser etc. genom att återge en melodi, harmoniföljd, rytm eller instrumentation
  • Strukturmotiv – ett karakteristiskt strukturelement i en kedjad biologisk molekyl inom molekylärbiologin

Se även[redigera | redigera wikitext]

  • Motivation – ett psykologiska kännetecken som väcker en organism till handling mot ett önskat mål