Motorvägskorsning

Från Wikipedia
Fyrklöverkorsning.

En motorvägskorsning är en trafikplats där mer än en motorväg är inblandad och där det finns möjlighet att byta väg planskilt. Planskilt betyder att trafikflödena korsar varandra på broar och att inga vänstersvängar finns där man korsar mötande trafik. Motorvägskorsningar består antingen av två motorvägar som korsar varandra, eller en motorväg som viker av från en annan (och börjar vid trafikplatsen).

I en del länder skyltas ofta denna typ av trafikplats med speciella skyltar. I Sverige används inga sådana speciella skyltar, vilket kan bero på att det inte finns så många motorvägskorsningar i Sverige jämfört med andra länder.

Typer[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera olika typer av utformningar av motorvägskorsningar, till exempel:

  • Fyrklöver (eller klöverblad) används där två motorvägar ansluter till varandra och där samtliga trafikanter som vill svänga vänster får svänga höger 3/4 varv. Detta alternativ kostar minst att bygga, eftersom det bara behövs en bro där de egentliga motorvägarna korsar varandra. Nackdelen är att kurvorna är långsamma och innebär också en omväg, och att trafiken ut ur en kurva hindras av trafiken på väg in i nästa kurva – sålunda mindre kapacitet. Man bygger normalt kurvorna ganska skarpa; det tar nämligen längre tid ju svagare kurvan är. I en del av dem finns ingen sidokörbana, och då påverkas dessa två strömmar även av genomgående trafik.
  • Dubbeltrumpet är en fyrvägskorsning med två trumpetkorsningar ihopbyggda i varandra. En trumpetkorsning är en trevägs motorvägskorsning av standardtyp.
  • Väderkvarn är en modell som kräver fem broar. Den medger högre hastigheter än fyrklövern men inte lika höga som malteserkorset eller turbinmodellen. Väderkvarn i ren form är sällsynt. Däremot kan inslag av den finnas i motorvägskryss som i övrigt bygger på någon annan modell. Skillnaden mot malteserkorset är att påfarterna från vänstersvängar är före korsande motorväg (man slipper extra broar på detta sätt) och därmed alltid har egen påfart. I de typiska malteserkorsen förenas vänstersvängen med en högersväng från andra hållet före påfarten på målvägen.
  • Turbin är en variant som medger höga hastigheter men som kräver hela nio broar, vilka dock är av betydligt enklare slag än malteserkorsets. Turbinen förekommer bland annat i Storbritannien (främst runt London).

Det är vanligt med blandningar av dessa typer, till exempel mellan fyrklöver och malteserkors eller fyrklöver och väderkvarn.

Det är egentligen sättet att svänga till vänster i korsningen som varierar, som alltså är svårt att lösa och löses på olika sätt. Högersvängar är normalt löst ungefär likadant i alla typer. I Sverige har man extra ofta byggt motorvägskorsningar med blandningar mellan vänstersvängtyp beroende på trafikflöde i varje vänstersväng. I andra länder som Tyskland har man varit mer standardiserad, med fyrklöver som vanligaste variant.

Vid "trevägs-motorvägskorsningar", i Tyskland kända som Autobahn-Dreieck, är den vanligaste trafikplatstypen den s.k. trumpetkorsningen, där den ena motorvägen börjar/slutar vid trafikplatsen. Den innehåller en bro och en 270-gradssväng. Varianter utan klöverramp är:

  • Gaffeln, där två vägar förgrenas som ett Y
  • den fullständiga korsningsvarianten dubbelgaffeln eller halva malteserkorset, hälften av varianten i fyrvägskorsningen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]