Motorvägskorsning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Skiss på en motorvägskorsning av fyrklövertyp
Malteserkorsmodell
Väderkvarnsmodellen, sällsynt i ren form
Turbin
Skiss på en trumpetkorsning
Skiss på en motorvägskorsning av dubbeltrumpettyp
Motorvägskorsning med fem nivåer i Dallas, USA

En motorvägskorsning är en trafikplats där mer än en motorväg är inblandad och där det finns möjlighet att byta väg planskilt. Planskilt betyder att trafikflödena korsar varandra på broar och att inga vänstersvängar finns där man korsar mötande trafik. Motorvägskorsningar består antingen av två motorvägar som korsar varandra, eller en motorväg som viker av från en annan (och börjar vid trafikplatsen).

I en del länder skyltas ofta denna typ av trafikplats med speciella skyltar. I Sverige används inga sådana speciella skyltar, vilket kan bero på att det inte finns så många motorvägskorsningar i Sverige jämfört med andra länder.

Typer[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera olika typer av utformningar av motorvägskorsningar, till exempel:

  • Fyrklöver (eller klöverblad) används där två motorvägar ansluter till varandra och där samtliga trafikanter som vill svänga vänster får svänga höger 3/4 varv. Detta alternativ kostar minst att bygga, eftersom det bara behövs en bro där de egentliga motorvägarna korsar varandra. Nackdelen är att kurvorna är långsamma och innebär också en omväg, och att trafiken ut ur en kurva hindras av trafiken på väg in i nästa kurva – sålunda mindre kapacitet. Man bygger normalt kurvorna ganska skarpa; det tar nämligen längre tid ju svagare kurvan är. I en del av dem finns ingen sidokörbana, och då påverkas dessa två strömmar även av genomgående trafik.
  • Malteserkors, där vänstersvängar byggs som egna broar över eller under huvudmotorvägarna. Denna variant har hög kapacitet och är snabb för bilisterna. Fullt utbyggt kräver den tre långa dubbelriktade alternativt åtta kortare enkelriktade broar, en full motorvägsbro och den kräver fyra höjdnivåer. Den är antagligen dyrast.[källa behövs]
  • Dubbeltrumpet är en fyrvägskorsning med två trumpetkorsningar ihopbyggda i varandra. En trumpetkorsning är en trevägs motorvägskorsning av standardtyp.
  • Väderkvarn är en modell som kräver fem broar. Den medger högre hastigheter än fyrklövern men inte lika höga som malteserkorset eller turbinmodellen. Väderkvarn i ren form är sällsynt. Däremot kan inslag av den finnas i motorvägskryss som i övrigt bygger på någon annan modell. Skillnaden mot malteserkorset är att påfarterna från vänstersvängar är före korsande motorväg (man slipper extra broar på detta sätt) och därmed alltid har egen påfart. I de typiska malteserkorsen förenas vänstersvängen med en högersväng från andra hållet före påfarten på målvägen.
  • Turbin är en variant som medger höga hastigheter men som kräver hela nio broar, vilka dock är av betydligt enklare slag än malteserkorsets. Turbinen förekommer bland annat i USA, Belgien och i Storbritannien (främst runt London).

Det är vanligt med blandningar av dessa typer, till exempel mellan fyrklöver och malteserkors eller fyrklöver och väderkvarn.

Det är egentligen sättet att svänga till vänster i korsningen som varierar, som alltså är svårt att lösa och löses på olika sätt. Högersvängar är normalt löst ungefär likadant i alla typer. I Sverige har man extra ofta byggt motorvägskorsningar med blandningar mellan vänstersvängtyp beroende på trafikflöde i varje vänstersväng. I andra länder som Tyskland har man varit mer standardiserad, med fyrklöver som vanligaste variant.

Vid "trevägs-motorvägskorsningar", i Tyskland kända som Autobahn-Dreieck, är den vanligaste trafikplatstypen den s.k. trumpetkorsningen, där den ena motorvägen börjar/slutar vid trafikplatsen. Den innehåller en bro och en 270-gradssväng. Varianter utan klöverramp är:

  • Gaffeln, där två vägar förgrenas som ett Y
  • den fullständiga korsningsvarianten dubbelgaffeln eller halva malteserkorset, hälften av varianten i fyrvägskorsningen.

I Sverige[redigera | redigera wikitext]

Lista över fullständiga motorvägskorsningar i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Korsning där det går motorvägar åt fyra håll, samtliga är motorvägar och det inte finns något trafikljus, någon rondell eller någon vänstersväng där man korsar en fil i plan.

Trafikplats Petersborg Fyrklöver(4) Malmö E6, E20, E22
Trafikplats Fredriksberg Fyrklöver(4) Malmö E6 E20 E22, E65
Trafikplats Sunnanå Fyrklöver(3)
malterserkors(1)
Burlöv E6 E20 E22, Riksväg 11
Trafikplats Kronetorp Malteserkors (2)
(2 saknas)
Burlöv E6, E20, E22, "E22.10" (plus femte landsväg)
Trafikplats Helsingborg Södra Fyrklöver(2),
malterserkors(1),
direktramp(1)
Helsingborg E4, E6, E20, Länsväg 109
Trafikplats Kropp Malteserkors(2)
fyrklöver(1)
(1 saknas)
Helsingborg E4, E6, E20, "E4.23"
Trafikplats Gävle Västra (f.d. Johanneslöt) Malteserkors(1),
fyrklöver(2),
väderkvarn(1)
Gävle E4, E16
Marieholmsmotet (planerat) Fyrklöver(3)
Direktrampsturbin(1)
Göteborg E20, E45, Marieholmstunneln, Partihallsförbindelsen

Siffrorna inom parentes avser antal vänstersvängar med respektive konstruktion.

Lista över andra motorvägskorsningsliknande trafikplatser i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Korsning som är utformad som en äkta motorvägskorsning, där det går vägar åt fyra håll, men alla inte är skyltade som motorväg, och det inte finns något trafikljus, någon rondell eller någon vänstersväng där man korsar en fil i plan. Det kan förekomma trafikljus för att väva ihop filer, men trafikljus för korsande trafik får inte förekomma för att räknas här.

Trafikplats Örja Fyrklöver(3) Landskrona E6(&E20), Riksväg 17
Trafikplats Ljungarum Fyrklöver(3) Jönköping E4, Riksväg 40
Trafikplats Gärdedalen Fyrklöver(3),
malteserkors(1)
Sundsvall E4
Trafikplats Notviken Fyrklöver(4) Luleå E4, Riksväg 97
Gullbergsmotet Turbin(2),
fyrklöver(2)
Göteborg E6, E45 (det finns ett par trafikljus för vävning av filer)
Järnbrottsmotet Dubbeltrumpet(4) Göteborg Länsväg 158, "E6.20" (det finns ett trafikljus för vävning av filer)
Trafikplats Linköping Västra (f.d. Tift) Ruterkorsning med stor 'cirkulationsplats', eg. icke högklassig tpltyp Linköping E4, Riksväg 34
Trafikplats Gubbängen Fyrklöver(4) Stockholm Riksväg 73, Länsväg 229 (den är inte helt korsningsfri, det finns gatuanslutning till vissa ramper)
Slussen Fyrklöver(4)
(inga högersvängar)
Stockholm Länsväg 222 och gator. Invigd 1935. Sveriges första sådana korsning. Den är inte rent korsningsfri, det förekommer gående, och numera någon vänstersväng i plan.

Lista över svenska trafikplatser där en motorväg viker av från en annan[redigera | redigera wikitext]

Korsning där det går motorvägar åt tre håll korsningsfritt.
Anslutningar till gator och landsvägar via vanliga icke korsningsfria avfarter räknas inte med. Sådana förekommer.

Olskroksmotet ½ Malteserkors Göteborg E6, E20 (plus ytterligare gatuanslutning)
Trafikplats Arlanda Trumpet Märsta E4, Länsväg 273 (plus ytterligare landsvägsanslutning)
Trafikplats Bulltofta ½ Malteserkors Malmö Inre Ringvägen, Riksväg 11
Trafikplats Häggvik Trumpet Sollentuna kommun E4, Länsväg 265 (plus ytterligare gatuanslutning)
Trafikplats Linköping Östra Trumpet Linköping E4, Riksväg 35 (eg. E4.21)
Trafikplats Nyboda ½ Malteserkors Stockholm E4 E20, Södra Länken
Trafikplats Nynäsvägen ½ Malteserkors Stockholm Södra Länken, 73 (plus ytterligare gatuanslutning)
Trafikplats Saltskog Östra Trumpet Södertälje E4, E20 (plus ytterligare landsvägsanslutning)
Trafikplats Skvaltan Trumpet Nacka Länsväg 222, Saltsjöbadsleden
Trafikplats Årsta ½ Malteserkors Stockholm Länsväg 260, Södra länken

Korsning där det går motorvägar åt tre håll, men en förbindelse inte är korsningsfri.

Kallebäcksmotet ¼ Malteserkors Göteborg E6, Riksväg 40
Ringömotet ½ Malteserkors Göteborg E6, E6.21 Länsväg 155 (innehåller ett trafikljus, se Ringömotet)
planerad 4-vägsutbyggnad ¾ Malteserkors Göteborg E6, E6.21 Länsväg 155, Marieholmstunneln
Trafikplats Adolfsberg ¼ Malteserkors Örebro E18, E20
Trafikplats Aspholmen/Bista ¼ Malteserkors Örebro E18/E20, Södra Infartsleden
Trafikplats Alnarp ¼ Malteserkors Arlöv E6/E20, Västkustvägen
Trafikplats Alphyddan ¼ Malteserkors Nacka Länsväg 222, Södra länken
Trafikplats Norrköping Norra ¼ Malteserkors Norrköping E4, Stockholmsvägen
Trafikplats Säby ¼ Malteserkors Uppsala E4, Tycho Hedéns väg

Korsning där det går motorvägar eller motorvägsliknande väg åt tre håll, helt korsningsfritt.

Åbromotet ½ Malteserkors Mölndal E6/E20, "E6.20" (plus ytterligare gatuanslutning)
Rödastensmotet ½ Malteserkors
med slinga
Göteborg E6.20, Oscarsleden E45
Kungsstensmotet ½ Malteserkors Göteborg E6.20, Högsboleden (plus ytterligare gatuanslutning)
Bräckemotet ½ Malteserkors Göteborg E6.20, Lundbyleden E6.21/Länsväg 155 (plus ytterligare gatuanslutning)
Råsserödsmotet Trumpet Uddevalla Riksväg 44, Bratterödsleden
Trafikplats Enögla Trumpet Enköping E18, Riksväg 55
Trafikplats Norrköping Södra Trumpet Norrköping E4, E22
Trafikplats Falltorp Trumpet Örebro Örebro Flygplats

I Norden[redigera | redigera wikitext]

Danmark[redigera | redigera wikitext]

I Danmark finns åtminstone sex motorvägskorsningar: Århus Vest (E45/15), Odense (E20/9) och Herning (15/18), samt tre nära Köpenhamn: Brøndby (E47/21), Gladsaxe (E47/16) och Ballerup (17/O4).

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland finns några motorvägskorsningar, bland annat korsningarna E18/E12, E18/45 och E18/E75 utanför Helsingfors samt E12/E63 och E63/Hervannan valtaväylä i Tammerfors.

Island[redigera | redigera wikitext]

På Island finns en fullt utformad motorvägskorsning i Reykjavik. Inga vägar räknas dock som motorvägar på Island eftersom man inte har det begreppet i lagstiftningen.

Norge[redigera | redigera wikitext]

I Norge finns inga egentliga motorvägskorsningar. De närmaste anses vara Lysakerkrysset (E18/150 i Oslo) där dock väg 150 inte är motorväg och Nygårdstangenkrysset (E39/555/E16 i Bergen) där E16 inte är motorväg.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]