Motorvagn

Från Wikipedia
Ett motorvagnståg typ X60 i Stockholm. Detta är ett elektriskt motorvagnståg som används som pendeltåg runt Stockholm
Dieselmotorvagn av typ Y1 som trafikerar Inlandsbanan. Denna modell har varit mycket vanlig på oelektrifierade svenska järnvägar.

En motorvagn är ett spårfordon som både har drivning på en eller flera hjulaxlar, och utrymme för passagerare, gods eller bägge delarna. En motorvagn kan kopplas ihop med en eller flera släpvagnar, alternativt multipelköras, det vill säga sammankopplas med en eller flera andra motorvagnar.

Begreppet motorvagn avser vanligtvis vagnar för persontrafik, men kan också, som till I Frankrike avse godsmotorvagnar för post.

Typer av framdrivning[redigera | redigera wikitext]

Österrikisk ångmotorvagn från sent 1800-tal, tillverkad av Ringhoffe-Werke för Österreichische Lokaleisenbahngesellschaft.

De vanligaste kraftkällorna som används för att driva motorvagnar är el- och dieselmotorer. Tidigare har även ångdrivna motorvagnar, batteridrivna motorvagnar och motorvagnar med bensinmotorer förekommit.

För att överföra effekten från den högvarviga dieselmotorn till hjulaxeln krävs någon form av transmission:

  • dieselelektrisk (vanlig vid tyngre fordon, minst 500 kW)
  • dieselmekanisk (vanlig på senare tid, tillsammans med lastbilsmotorer)
  • dieselhydraulisk (vanlig upp till effekten omkring 1 MW, mycket vanlig i Tyskland)

För elektriskt drivna motorvagnståg för högspänd ström (vanligen växelström), då strömmen matas från en kontaktledning med spänningen 11 kV (USA) eller mer, måste strömmen kunna nedtransformeras. I samtliga fall måste även spänning, frekvens och ström kunna regleras steglöst från stillastående till full fart. Vid lägre spänningsnivåer (oftast likspänning i intervallet 650-3000 volt) går inte transformatorer att använda, varför spänningen matas direkt till drivmotorerna (likströmstyp).

Dieselmotorer är dyra att utveckla, om man ska uppfylla nya miljökrav, och därför används ofta färdigutvecklade lastbilsmotorer (på maximalt 400-500 kW per motor). Till exempel är Scanias V-8:a från tidigt sjuttiotal än idag i produktion, om än vidareutvecklad. Lastbilsmotorer är dock, med undantag för de minsta motorvagnarna, för svaga, och därför behövs oftast två stycken även vid envagnståg (till exempel svenska Y1). I vissa motorvagnar finns dieselmotorerna endast i en av vagnarna. Detta minskar störningen för passagerare (vibrationer och buller). I andra motorvagnar finns motorerna fördelade på flera vagnar, då utrymmet under golvet är begränsat (golvytan ligger på höjden 125 cm ovan rälsöverkant och lägsta punkten bör ligga minst 2 dm ovan räls, vilket innebär netto endast 95 cm i höjdled).

Begreppet motorvagn avser även de fordon som tidigare kallades rälsbussar. Skillnaden mellan en rälsbuss och en motorvagn är främst tyngden och därmed indirekt antalet sittplatser. Under många år gjordes vid SJ skillnad, beroende på vilken typ av koppel som användes; fordon med standardkoppel betecknades motorvagnar medan motorvagnar med små centralkoppel benämndes rälsbussar. Denna definition slopade SJ 1970. En annan definition är att om de har minst en led (såsom de nyare Y2 och Y31, som har centralkoppel) betecknas de som motorvagnar, och de med en enda kaross och därmed kortare och lättare betecknas som rälsbussar (såsom Y1 som har standardkoppel). Denna inofficiella definition gav dock ett annat resultat än den officiella, varför begreppet rälsbuss upphörde att användas.

Kategorier[redigera | redigera wikitext]

Huvudkategorier av idag använda järnvägsmotorvagnar i Sverige, med avseende på vikt och framdrivning:[källa behövs]

  • "Tunga el-motorvagnar" är stora elmotorvagnar. Exempel är SL:s typ X1 och X10 (pendeltåg i Stockholm). Hit räknas även modernare motorvagnar hos SJ, exempelvis Regina. Vagnarna klarar ett statiskt tryck i bufferthöjd motsvarande 150 ton.
  • "Tunga dieselmotorvagnar", till exempel Y1-motorvagnen, vilken klarar ett statiskt tryck i bufferthöjd motsvarande 150 ton.
  • "Lätta el-motorvagnar", till exempel X16. Sådana har ofta dåliga gångegenskaper och hög bullernivå invändigt.
  • "Lätta dieselmotorvagnar", till exempel Y7. Sådana har ofta dåliga gångegenskaper och hög bullernivå invändigt.

Lista över några av motorvagnstyperna i nuvarande trafik i Sverige[redigera | redigera wikitext]

X2 X3 X10 Y1 Y2 C13 X60 C20 Y31 X31 X40 X50 - X54 X55 X74 X80 CAF Civity (ej svenskt littera)
Tillverkare ABB Asea/ABB KVAB ABB Asea, ASJ, Hägglunds Alstom Bombardier Bombardier Bombardier Alstom Bombardier Bombardier Stadler Bombardier
Namn/Tågtyp X2000 Arlanda Express SL Pendeltåg Krösatåg (tidigare kustpilen) SL Tunnel-
banevagn
SL Pendeltåg Tunnel-
banevagn
Regionaltåg Öresundståg Regionaltåg Regina Regina MTRX Zefiro Express Krösatågen
Operatör SJ Tågab (SL till 2017) (Saga Rail under 2018) (Flera (>5)) SJ Krösa SL SL SL (Flera (>5)) DSB, Transdev SJ (Flera (>5))

Västtågen, X-Trafik, norrtågn, SJ Götalandståg, SJ mm

SJ MTR Västtrafik SJ Krösa
Antal korgar per tågsätt 7 4 2 1 3 2 6 3 2 3 3 2 eller 3 4 5 3 4
Tomvikt 100 t 45 t 100 t 29 t 206 t 67 t 77 t 156 t 205 t 148 t 274 t 216 t
Effekt 1280 kW 420 kW 1240 kW 648 kW 3000 kW 1000 kW 960 kW 2300 kW 2400 kW 1590 kW 3180 kW 4500 kW
Kraftkälla kontaktledning kontaktledning diesel diesel strömskena kontaktledning strömskena diesel kontaktledning kontaktledning kontaktledning kontaktledning kontaktledning Kontaktledning Kontaktledning /Bimodala
Längd(över buffertar eller centralkoppel) 49,868 m 24,4 m 55,8 m 36,64 m 106,5 m 46,5 m 38,4 m 78,9 m 81,5 m 53,9 m 107,1 m 105,5 m 80 700mm
Bredd (största mått) 3,05 m 2,80 m 3,25 2,90 m 2,85 m 2,97 2,96 3,45 m 3,45 m
Klimatanläggning (AC) ja nej nej ja nej ja nej ja ja ja ja ja ja
Högsta tillåten hastighet 200 km/h 140 km/h 130 km/h 180 km/h 80 km/h 160 km/h 90 km/h 140 km/h 180 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h 200km/h (el)

140km/h (bimodala)

Specifik tomvikt 2 005 kg/m 1 844 kg/m 791 kg/m 1 934 kg/m 1 440 kg/m 2 005 kg/m 2520 kg/m 2050 kg/m
Specifik effekt (i förhållande till tomvikt) 12,8 kW/t 9,3 kW/t 11,8 kW/t 22,3 kW/t 14,6 kW/t 14,9 kW/t 12,5 kW/t 11,7 20,1

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[1][2][redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Bombardier | Home” (på engelska). www.bombardier.com. http://www.bombardier.com. Läst 12 oktober 2017. 
  2. ^ ”Guiden till Sveriges tåg och järnvägar - järnväg.net” (på svenska). www.jarnvag.net. http://www.jarnvag.net. Läst 12 oktober 2017.