Mugglar-quidditch

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Mugglar-quidditch är en bollsport baserad på den fiktiva idrotten quidditch från J.K. Rowlings böcker om Harry Potter. Regler och spelsätt är anpassade för vad som i böckerna kallas mugglare, det vill säga människor utan magiska krafter, och spelas därför på marken. I Sverige har SM i Quidditch hållits årligen sedan 2010.[1]

Quidditch i Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige spelas Quidditch med en regelversion som inte överensstämmer med de internationella regler som finns.[2] Denna uppsättning regler har utvecklats parallellt med de internationella. Vissa moment i svensk Quidditch har senare ändrats till de internationella, men överlag skiljer sig de båda versionerna. Två av olikheterna är att man inom internationell Quidditch tacklas mer och att man inom svensk quidditch får ta max tre steg med klonken. Detta gör de svenska quidditchreglerna mer anpassade för matcher mellan spelare som är i olika åldrar och som har varierande tidigare erfarenhet av sport.

Den 27e Januari 2016 postade emellertid Svenska quidditchförbundet (Då Quidditch-sm) ett inlägg på sin facebookvägg där det utlystes att nästa SM skulle komma att spelas enligt internationella regler. Ett SM blev det emellertid inte av 2016. Faktum är att det enda livstecken Svensk Quidditch visade 2016 var träningsmatchen mellan Gothenburg Griffins och det norska laget NMBU Rumpeldunk. Matchen slutade 120-110 i Griffins favör. Det Det svenska quidditchförbundet startades även sommaren 2016 med David Jonsson som första ordförande.

Sveriges största Quidditch-evenemang är den årliga SM-turneringen. SM har inte spelats sedan 2013 men i och med Det nationella förbundets uppstart sommaren 2016 började det åter igen talas om en tävling. [3]

Internationell Quidditch[redigera | redigera wikitext]

Quidditch i USA grundades på campus i Middlebury College i Vermont år 2005.[4] Organisationen som uppstod kring spelet hette från början The Intercollegiate Quidditch Association, men har sedan dess bytt namn till The International Quidditch Association. Organisationen omfattar omkring 100 officiella lag världen över. Collegelag finns exempelvis på Vassar College, Marlboro College, och Bucknell university. Sporten har fått mycket medial uppmärksamhet, exempelvis i och med evenemanget 2006 Middlebury Quidditch World Cup. Detta skrevs det om i Wall Street Journal, som därefter profilerade fenomenet på sin förstasida, medan 2007 års utgåva fanns med som en huvudnyhet i den 27 nov 2007 upplaga av USA Today's Life avsnitt . En del av en Middlebury College - Amherst College match direktsändes på CBS morgon den 28 mars 2008.

MugglarQuidditch.jpg

Spelplan[redigera | redigera wikitext]

Arena:
36 m X 15 m i oval form

Målområde:
9 m i diameter från den mittersta målringen.

Utvisningsområde:
Inom det egna lagets målområde men bakom målringarna. Spelare som är utvisade är fortfarande med i spelet och får utföra sitt uppdrag inom utvisningsområdet.

Målringar:
3 st. à 90 cm i diameter placeras på stavar med längder om 140 cm, 220 cm och 180 cm, med placering i följd om vänster till höger med 1,2 m mellanrum på stolparna, detta i dubbel uppsättning eftersom båda planhalvorna ska ha tre var placerade 5 m in på arenan från kortsidan räknat. Målringarna är på 140, 180 och 220 centimeters höjd.

Bollar[redigera | redigera wikitext]

Den gyllene kvicken
Utgörs av en person helt klädd i gult eller guld, med en golfboll instoppad i en ”strumpa” (helst gul) hängande i byxlinningen (bak). 150 poäng vid fångst och spelets avslut. Den gyllene kvicken får röra sig som den behagar i och utanför arenan. Dock får kvicken bara vara borta från arenan i max 5 minuter per försvinnande. Om kvicken jagas måste kvicken stanna inom eller angränsande till arenan i minst 45 sekunder innan kvicken får bege sig bort från spelområdet igen. Personen som tagit på sig rollen som den gyllene kvicken får försvara sig genom att tackla eller brotta ner den som försöker ta golfbollen. Den gyllene kvicken bör ha skyddsutrustning.

Klonken
En något urluftad basketboll. 10 poäng vid mål. Godkänt mål är när klonken passerat genom en av de tre ringarna i motståndarnas målområde.

Dunkare
2 st. bönsäckar à 300 g, röda eller svarta. Används av slagmännen för att distrahera det mötande laget. Vill man spela den vilda varianten av spelet skall bönsäckarna bytas ut mot 2 st. handbollar. Dock krävs då att alla spelare har fullgott skydd. Detta i samförstånd med domare och mötande lag. Alla skall vara överens (7+7 spelare samt domare och den gyllene kvicken), minsta tveksamhet från någon och spelet spelas med snälla dunkare (bönsäckar).

Domare och spelarpositioner[redigera | redigera wikitext]

Domaren är en person klädd i svart med grundläggande kunskaper i spelets regler och utrustad med visselpipa, tidtagarur, ett gult och ett rött kort. Domarens ord är det som gäller och inget av det domaren beslutar om kan på något sätt överklagas. Brott mot vad domaren beslutat bestraffas med 10 poängs avdrag för det egna laget. Det är domarens uppgift att se till att ett rent spel spelas samt att ha koll på de tider som angetts, tider som utvisning, sökare eller annan spelare utanför planen, time-out mm. Alla straff som delas ut ska avslutas med att klonken går över till det andra laget som startar om spelet vid sitt målområde. Utvisningar delas ut med gult kort, diskvalificeringar med rött kort.

Varje lag består av max 7 spelare varav en utses till lagkapten och ska ha ett kaptensmärke väl synligt på bröstet. Kaptensmärket är ett stort K i en valfri utstickande färg mot sin svarta bakgrund i 10 X 20 cm.

Vaktaren
Vaktar de tre ringarna i sitt lags målområde, vaktaren kan förflytta sig som vaktaren vill inom sitt målområde. Vaktaren får under inga omständigheter lämna sitt målområde. Undantag är vid time-out och halvlek. Lämnar vaktaren sitt målområde under spelets gång kommer 5 poäng att dras av från det egna laget, varje gång vaktaren lämnar området, dock kan enbart totalt 20 poäng dras av för det egna laget. Har vaktaren lämnat sitt målområde 5 gånger under en match diskvalificeras laget och det mötande laget har vunnit.

Slagmännen
Två stycken slagmän använder sig av en av de två dunkare som finns att tillgå samt var sin frisbee för att distrahera det andra lagets spelare, frisbee'n används för att slå i väg dunkarna eller för att skydda sig mot dem. Slagmän får slå dunkarna mot vilken del av motståndarens kropp de finner lämpligt, dock bara om denna har antingen en dunkare, klonk eller är på jakt eller i handgemäng med den gyllene kvicken. Brott mot detta bestraffas med 5 poängs avdrag för det egna laget och om domaren anser att överträdelsen var så kraftig med 2 minuters utvisning. Slagmännen är de enda spelarna som får använda dunkarna. Bott mot detta kan bestraffas av domaren med om han/hon väljer antingen 5 poängs avdrag för det egna laget eller 2 minuters utvisning. Domaren kan enbart välja ett av eller inget av dess alternativ.

Jagarna
Tre stycken jagare ska kasta klonken mellan sig för att till slut försöka få klonken genom en av de tre ringarna i motståndarlagets målområde. Lyckas man belönas laget med 10 poäng. Jagare får tackla motståndarlagets jagare men endast den som har klonken i sin ägo. Tacklas någon i det mötande laget utan att ha klonken i sin ägo straffas den eller de som tacklat genom 5 poängs avdrag samt två (2) minuters utvisning.

Sökaren
Det finns en sökare i varje lag, och sökarens uppgift är att försöka fånga den gyllene kvicken (golfbollen som hänger i strumpan på den person som tagit på sig rollen som den gyllene kvicken). Sökaren är den enda av alla spelare i laget som får befinna sig utanför arenan, dock endast under en maxtid på 60 sekunder åt gången för att söka efter den gyllene kvicken. Överträdelse av regeln bestraffas med 5 poängs avdrag. Denna regel gäller dock inte vid handgemäng med den gyllene kvicken. Om sökaren lyckas ta den gyllene kvicken belönas det egna laget med 150 poäng och spelet är avgjort.

Utrustning för spelare[redigera | redigera wikitext]

Obligatoriskt är en kvast av valfritt märke och modell. Denna skall gränslas under spelets gång och får ej släppas. Man får ej montera denna i kläder eller med sele så att den utan handkraft kan vara gränslad under spelets gång. Tappar man sin kvast bestraffas man genom att klappa den egna vaktaren på ryggen oavsett vad som orsakade att man tappade kvasten. Valfritt är dock hjälm, knä och armbågsskydd. Noteras bör att Mugglar-quidditch är minst lika farligt och våldsamt som den förhäxade varianten och skador kan uppstå. Alla spelare inom det egna laget skall ha liknande kläder inklusive mantel om inget annat har tillåtits av domaren. Alla spelare ska ha ett nummer väl synligt på manteln (1 – 7). Manteln ska mätas från spelarens axlar ner till knävecken. Klädsel får ej likna den gyllene kvicken eller domaren.

Spelvarianter[redigera | redigera wikitext]

Periodspel
Spelet delas in i 3 X 15 minuter inklusive time-out och avslutas då den gyllene kvicken är fångad eller det att full speltid nåtts. Laget med flest poäng när spelet avslutats via full speltid eller att den gyllene kvicken blivit fångad har vunnit. Halvleksvila är begränsad till 5 minuter eller om de båda lagen vill börja tidigare. Totalt är då en match begränsad till totalt 55 minuter eller kortare beroende på om den gyllene kvicken fångas eller ej.
Fullt spel
Som periodspel med skillnaden att perioderna har slagits ihop till 45 minuter inklusive time-out
Grand Play
Spelet körs utan perioder och avslutas först då den gyllene kvicken är fångad. Laget med flest poäng när kvicken är fångad har vunnit. Detta spel kan hålla på väldigt länge.
Extreme Play
En variant som kan väljas. Man kör då med ”vilda” dunkare (handbollar) och rollerblades (gäller ej den gyllene kvicken eller domare) och är den absolut tuffaste, hårdaste och snabbaste spelvarianten man kan tänka sig. Kan tillämpas på alla ovanstående spelvarianter.

Regler[redigera | redigera wikitext]

 • Spelet börjar med att domaren släpper ut den gyllene kvicken som får ett försprång på 45 sekunder då kvicken beger sig vart kvicken vill. Då 45 sekunder har gått går domaren, jagarna och slagmännen ut mot mittringen där spelarna ställer upp sig på sina platser, vaktarna går till sina målområden. Domaren placerar ut dunkarna på sina platser och kastar upp klonken i luften vartefter jagarna sätter fart mot denna och slagmännen mot dunkarna och sökarna börjar leta efter den gyllene kvicken, spelet har då på allvar börjat.
 • Lagkaptenerna har 4 time-out var att ta ut när lagkaptenen behagar, dock är det domaren som blåser för detta vid ett passande tillfälle T.ex. när det lag som begärt time-out har klonken och spelet är någorlunda avslappnat. Time-out är begränsat till 60 sekunder. Det är inte rätt att blåsa för time-out när en sökare försöker ta den gyllene kvicken eller när det mötande laget ligger i anfall.
 • När det är blåst för time-out beger sig de båda lagen till det egna målområdet. Klonken och dunkarna lämnas till domaren som placerar ut dessa och gör ett uppkast i mitten av arenan då tiden för time-out är över då spelet startar som det gjordes från första början förutom det att den gyllene kvicken redan är på språng.
 • Friskott kan delas ut av domaren som tillägg om domaren anser att detta är nödvändigt då straff inte är tillräckligt eller att straff genom utvisning eller poängavdrag är för hårt. Max ett frikast kan tilldömas per beslut.
 • Friskott görs genom att en jagare gör att anfall mot det mötande lagets målområde, ingen får hindra ett friskott förutom det mötande lagets vaktare.
 • Om en spelare förutom sökaren är utanför planen går klonken över till det andra laget. Slagmän får hämta dunkare som hamnat utanför arenan.
 • Att greppa tag i en motståndares klädsel eller kvast är strängt förbjudet och bestraffas med 5 poängs avdrag för det egna laget samt 2 minuters utvisning.
 • Att sparka eller slå en motståndare straffas med att det egna laget diskvalificeras omgående.
 • Att föra ett ”fult språk” inne på arenan bestraffas med 5 poängs avdrag för det egna laget och 2 minuters utvisning. Domaren kan även om domaren vill besluta om diskvalifikation av det egna laget.
 • Det är inte tillåtet att byta ut en skadad eller trött spelare under en spelomgång, oavsett vilket spel som valts, man får klara sig med det man har.

Fouls[redigera | redigera wikitext]

 • Greppa: Ingen spelare får greppa tag i en motståndares klädsel.
 • Krossa: Ingen spelare får tackla en motståndare i syfte att kollidera eller skada.
 • Styrning: Ingen spelare får ta tag i en motståndares kvast och på så sätt styra dennes riktning.
 • Bumpa: Slagmän får inte slå dunkaren mot publiken.
 • Cobbing: Spelare får inte använda sina armbågar mot motståndare.
 • Flacka: Vaktare får enbart försvara sina ringar framifrån, de får inte stå bakom dessa och slå ut dunkaren när de befinner sig bakom ringarna.
 • Harva: Jagare får inte följa med klonken genom ringarna, den måste kastas.
 • Kvicksnipp: Ingen annan spelare, förutom Sökaren, får ta den gyllene kvicken.
 • Fålla: Endast en Jagare får befinna sig i motståndarnas målområde.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [1]
 2. ^ [2]
 3. ^ ”Svenska Quidditchförbundet | Facebook”. www.facebook.com. https://www.facebook.com/QuidditchSverige/?fref=ts. Läst 4 januari 2017. 
 4. ^ [3]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]