Multiplexer

Från Wikipedia
En 2:1 multiplexer

Multiplexer (kortform mux) är en enhet eller teknik som används för att låta flera användare eller processer dela på samma resurs, som till exempel en kommunikationskanal eller en databuss. I elektriska kretsar är multiplexer vanligen använd för att kunna läsa av flera analoga signaler med en enda ADC. Som mottagare av en multiplexad signal är ofta en demultiplexer.