Näringslivet

Från Wikipedia

Näringslivet kan avse:

  • Näringsliv – ett sammanfattande ord för de olika värdeskapande verksamheter
  • Svenskt Näringsliv – en svensk arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige