Nanogram

Från Wikipedia

Nanogram är en SI-enhet som motsvarar 10−9 gram, alltså ett miljarddels gram. SI-symbolen för nanogram är ng.

Namnet kommer från SI-prefixet nano, som är lika med en miljarddel.