National Woman's Suffrage Association

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kvinnorättsaktivister med ett standar från NWSA.

National Woman's Suffrage Association, NWSA, var en organisation för kvinnors lika rättigheter som bildades i USA den 15 maj 1869 av Susan B. Anthony och Elizabeth Cady Stanton. Organisationen bildades efter en splittring i den amerikanska kvinnorättsrörelsen avseende synen på det femtonde författningstillägget till USA:s konstitution. Det femtonde tillägget som ratificerades 1870 avsåg att avskaffa slaveriet och ge lika rätt oavsett hudfärg. NWSA ville även inkludera en skrivning om kön i tillägget, något som inte genomfördes.

1890 förenades NWSA med den rivaliserande organisationen American Woman Suffrage Association i den nya organisationen National American Woman Suffrage Association.