Nationalitetsprincipen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nationalitetsprincipen är grundsatsen att folkens uppdelning i statssamhällen bör ske efter nationalitet (=kulturell, språklig och etnisk samhörighet i ett område). Om också aldrig helt och hållet främmande för det politiska livet, blev denna grundsats dock en medveten faktor i detta först genom den nationella väckelse som framkallades av det napoleonska universalväldet, och efter dettas fall kom strävandet att praktiskt genomföra densamma att utöva ett bestämmande inflytande på Europas historia. Dess verkningar har varit dels enande, dels splittrande. De förra har framträtt där ett folk av samma nationalitet varit fördelat på olika stater, såsom i Tyskland och Italien. De senare åter när folkelement av olika nationalitet varit sammanförda i en stat, såsom i den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin, i Danmark och i Turkiet. När hindren av det ena eller andra slaget för nationell samling berott av furstelegimiteten har nationalitetsprincipen verkat såsom en revolutionär kraft mot denna.

I nationalitetsidéns tjänst vann flera av 1800-talets statsmän, såsom Otto von Bismarck i Tyskland och Camillo di Cavour i Italien sin storhet, och en tillämpning därav var den av Napoleon III uppställda principen om folkomröstning såsom villkor för territoriella förändringar. Fastän uttryck för det berättigade kravet på motsvarighet mellan nationell och politisk samhörighet kan dock nationalitetsprincipen verka skadligt, antingen om mäktigare folk i ett alltför vidsträckt nationalitetsbegrepps namn söker med sig politiskt införliva mindre folk, vilka vill och har förutsättningar att kunna leva ett eget statsliv - vilket den panslavistiska rörelsen under rysk ledning är ett exempel på - eller om en inskränkt nationalitetskänsla hindrar eller omintetgör naturliga och nyttiga politiska sammanslutningar. Stundom har också nationalitetsprincipen fått tjäna som medel för syften som visserligen delvis kunnat rättfärdigas därigenom, men delvis stått i strid därmed, såsom när inte bara de tyska utan också de danska områdena i Schleswig-Holstein skildes från Danmark.

Se även[redigera | redigera wikitext]


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.