Nationella hjälplinjen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nationella hjälplinjen, nu mera endast Hjälplinjen, är och en rikstäckande telefonjourverksamhet i Sverige som erbjuder anonym kostnadsfri psykologisk hjälp. Telefonnumret är 0771-220060. Den drevs under merparten av sin existens av föreningen Nationella hjälplinjen och tillhör numera det landstingsägda Inera som även driver webbplatserna 1177.se och UMO. Inera meddelade i november 2019 att hjälplinjens verksamhet läggs ner vid årsskiftet samma år.[1][2]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Hjälplinjen vänder sig till dem som är i akut psykisk kris eller i andra svåra livssituationer. De som svarar är utbildade socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor som mår psykiskt dåligt. Man kan kontakta Hjälplinjen för egen del eller som närstående. Hjälplinjen besvarar cirka 13 000 samtal per år.[3]

Förutom jourtelefonen finns det en tjänst dit man anonymt kan skicka in skriftliga frågor och få ett personligt svar; sedan mars 2013 är denna tjänst integrerad med webblatsen 1177.se.[3]

Historik[redigera | redigera wikitext]

I maj 2001, på initiativ av Riksförbundet för social och mental hälsa, grundades föreningen Nationella hjälplinjen, vars mål var att starta en telefonjourverksamhet för människor i akut psykisk kris. En inspiration till initiativet var Hjelpetelefonen, en norsk telefonjour sedan 1998 driven av RSMH:s systerorganisation Mental Helse Norge.

I föreningen Nationella hjälplinjen ingick, förutom RSMH, fyra andra föreningar med anknytning till mental hälsa: Svenska OCD-förbundet Ananke, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, Svenska ångestsyndromsällskapet och Riksförbundet Balans. Föreningens första ordförande var prästen Monica Eckerdal Kjellström.

Efter att ha beviljats medel från Allmänna arvsfonden sattes telefonjourversamheten igång den 8 april 2002. Under de första tolv månaderna av verksamheten, från den 8 april 2002 till den 7 april 2003, fick man 43 585 påringningar, av vilka endast 7 429, det vill säga cirka 17 procent, besvarades.[4] Fram till slutet av 2003 ökade det totala antalet påringningar till 93 918, varav 14 171 hade besvarats.[5]

Med tiden blev ytterligare tre intresseorganisationer medlemmar av föreningen Nationella hjälplinjen: Riksföreningen Autism i april 2002, Riksförbundet Ungdom för Social hälsa år 2003 och Riksförbundet Attention år 2008. Sedan 2007 står hjälplinjen under tillsyn av Socialstyrelsen och drivs med statliga medel.

I augusti 2007 infördes ett kvalitetsmätningssystem i form av att var femte inringare ombads skatta hur pass meningsfullt samtalet varit. I september samma år infördes även telefonkö i växeln. Hjälplinjen fick det året 57 386 påringningar varav 6 665 besvarades.[6]

Under 2008 fick hjälplinjen 30 433 påringningar från 20 733 unika inringare. Man besvarade 8 178 samtal och den genomsnittliga samtalslängden uppgick till 15 minuter.[7]

År 2009 fick man 42 173 påringningar från 27 237 unika inringare, av vilka 10 660 besvarades.[7] Det genomsnittliga samtalslängden uppgick till 17 minuter. Majoriteten av dem som ringde var kvinnor, 67 procent, och medelåldern var 43 år. 351 av samtalen handlade om självmord och i denna grupp uppgick andelen kvinnor till 72 procent.[8]

Den 19 december 2011, på initiativ av Socialstyrelsen, övergick driften av hjälplinjen från föreningen Nationella hjälplinjen till det landstingsägda företaget Inera AB. Föreningen lades ner i april 2012.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Inera (2019). ”Hjälplinjen”. https://www.inera.se/tjanster/hjalplinjen/. Läst 7 novemvber 2019. 
  2. ^ Region Sörmland (5 november 2019). ”Hjälplinjen integreras i den reguljära vården”. https://regionsormland.se/nyheter/nyhetslista-2019/hjalplinjen-integreras-i-den-reguljara-varden/. Läst 9 november 2019. 
  3. ^ [a b] ”Nationella hjälplinjen”. Inera. 29 november 2013. Arkiverad från originalet den 16 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140116104523/http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Hjalplinjen/. Läst 13 januari 2014. 
  4. ^ ”Motion 2003/04:So325 motion D”. Sveriges riksdag. 29 september 2003. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Nationella-hjalplinjen_GR02So325/?text=true. Läst 13 januari 2014. 
  5. ^ ”Interpellation 2004/05:98 Nationella hjälplinjen som en del i det förebyggande psykiatriarbetet”. Sveriges riksdag. 1 november 2004. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Nationella-hjalplinjen-som-en-_GS1098/. Läst 13 januari 2014. 
  6. ^ ”Rapport angående Föreningen Nationella Hjälplinjen”. Socialstyrelsen. 18 mars 2008. Arkiverad från originalet den 14 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140114154650/http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/Documents/Regeringsuppdrag00-787-2007Nationellahjalplinjen_Rapport_till_regeringenNationellahjalplinjen.pdf. Läst 13 januari 2014. 
  7. ^ [a b] ”Lägesrapport avseende uppdrag att fördela medel till Nationella hjälplinjen”. Socialstyrelsen. 14 februari 2010. Arkiverad från originalet den 14 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140114204005/http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/Documents/Regeringsuppdrag00-13005-2008Nationellahjalplinjen_Lagesrapport.pdf. Läst 13 januari 2014. 
  8. ^ Nationella hjälplinjen (9 februari 2010). ”27 000 ringde hjälplinjens jourtelefon – knappt hälften kom fram”. Pressmeddelande. Läst 13 januari 2013.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]