Naturskydd

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Naturvård)
Hoppa till: navigering, sök
En skylt vid området Parque Nacional Torres del Paine i Chile som anger att platsen är skyddad som nationalpark.

Naturskydd eller naturvård innebär att man skyddar en viss typ av natur. Naturvård innebär dels att man vill värna om specifika livsmiljöer och de djur och växter som lever där i syfte att bevara och gynna den biologiska mångfalden. I naturvård ingår också att man värnar om den geologiska mångfalden, det vill säga geologiska företeelser som har ett högt bevarandevärde. Det finns många olika typer och former för naturskydd. Natur skyddas för att bevara en mångfald av djur och växter, representativa geologiska företeelser, rent vatten, vackra utsikter, varierad natur och möjligheten för människan att få njuta av allt detta, idag och i framtiden. I en vidare definition av begreppet naturvård inbegrips även landskapsvård[1] och viltvård[2].

Milstolpar i svensk naturvård[redigera | redigera wikitext]

 • 1877 – Lektor Pehr Arvid Säve föreslår en djurskyddslag.
 • 1880 – Polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld föreslår inrättandet av riksparker i de nordiska länderna.
 • 1904 – Den tyske botanisten Hugo Conwentz, ”den moderna naturvårdens skapare” reser runt i Sverige och agiterar för naturvård.
 • 1907 – En utredning om ”åtgärder till skydd för vår natur” tillsätts.
 • 1909 – Den första naturskyddslagen och lag om nationalparker och naturminnen tillkommer, och de första nationalparkerna inrättas, bl. a. Sareks, Stora Sjöfallets och Abisko nationalparker. Svenska naturskyddsföreningen bildas.
 • 1942 – Muddus nationalpark inrättas.
 • 1951 – Ny naturskyddslag och strandlag beslutas träda i kraft fr. o. m. 1952.
 • 1960 – Utredning om ny naturvårdslag och naturadministration tillsätts.
 • 1963 – Statens naturvårdsnämnd tillsätts.
 • 1964 – Ny naturvårdslag beslutas gälla fr. o. m. 1965.
 • 1967 – Statens naturvårdsnämnd ombildas till Statens naturvårdsverk. Under detta läggs också flera andra statliga organ med anknytning till naturvård. [3]

Skydd av områden[redigera | redigera wikitext]

Skydd av arter[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Per Wramner och Odd Nygård (2010) Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald. COMREC Studies in Environment and Development No. 2. Stockholm.[1].
 2. ^ ”Naturvårdsverket:Viltvård”. http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-rovdjur-och-vilt/Vilt/Viltvard/. [död länk]
 3. ^ Bra Böckers lexikon, 1978