Nedbrytare

Från Wikipedia
Version från den 4 augusti 2017 kl. 19.48 av Nyström (Diskussion | Bidrag) (Kan inte hitta dessa uppgifter i källhänvisningen (NE).)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gråsuggan Porcellio scaber är en nedbrytare.
För "saprofytiska" växter, se mykoheterotrofi.

Nedbrytare eller destruenter är organismer som lever på att bryta ner organisk substans.[1]

Verksamhet

En nedbrytare bryter ner organiska substanser i naturen eller i organiskt avfall och omvandlar dem till koldioxid, metangas, fettsyror, vatten, värme och så vidare. Beroende på om det sker i aerob eller anaerob miljö kan detta bidrar till kretsloppet för kol och andra biogeokemiska kretslopp. De vanligaste nedbrytarna är svampar, ringmaskar, blötdjur, kräftdjur, insekter och bakterier. De lever oftast på marken eller på sjö- och havsbottnar.

Saprofytiska växter saknar i regel klorofyll. Bland andra saprofytiskt levande organismer kan nämnas mögelsvamp och vissa anaeroba bakterier.

Annan betydelse

Begreppet saprofyt används även inom läkarvetenskapen. Där benämns bakterier eller andra mikroorganismer som lever tillsammans med en värdorganism utan att angripa dess levande vävnader för saprofyter.[2]

Se även

  • Trofisk – om näringsstrukturen i ekologiska system
  • Saprofager – om organismer som lever på döda djur, snarare än växtdelar
  • Rättsentomologi - om hur insekter i kadaver används för att fastställa dödstidpunkt
  • Likmask - om fluglarver i kadaver
  • Tafonomi - om hur organismer bryts ned

Referenser

  1. ^ destruent i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 20 februari 2017.
  2. ^ saprofyt-(medicin) i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 20 februari 2017.

Referensfel: <ref>-tagg med namn "ne-sapro", definierad i <references> används inte tidigare i texten.