Nedre Manilla

Nedre Manilla, Kruthuset till vänster, Östbergs tillbyggnad till höger, april 2015.

Nedre Manilla är en villa på Djurgårdsvägen 230 på Djurgården i Stockholm, som disponeras av familjen Bonnier och bland annat inrymmer Bonniers porträttsamling.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Lusthuset från 1790-talet.
Trävillan på Nedre Manilla.

År 1790 överlät Gustav III ett landstycke här till Spaniens envoyé Ignacio Maria del Coral y Aquirre. Coral kallade stället “Manilla” (efter Filippinernas huvudstad som var spansk koloni), och han lät uppföra ett antal påkostade byggnader efter ritningar av Louis Jean Desprez. Desprez var samtidigt sysselsatt med att rita Gustav III:s Stora Haga slott. Den engelske envoyén Robert Liston uppförde samtidigt Liston Hill cirka 500 meter västerut.

Coral hämtades hem till Spanien strax efter Gustav III:s död 1792 och de storstilade byggnadsplanerna blev bara delvis utförda. Området förföll under en period, och delades sedan in i tre delar: Övre Manilla, Nedre Manilla och Manhem. Nedre Manilla övertogs av läkaren, professor A. J. Hagström i början av 1800-talet. Han byggde om de kvarstående 1700-talsbyggnaderna (stall, vagnshus, kruthus och kuskbostad) till sommarbostad för familjen Hagströmer.

År 1909 förvärvades fastigheten av förläggaren Karl Otto Bonnier med familj. Arkitekten Ragnar Östberg fick i uppdrag att bygga en stor villa på platsen, och valde då att bygga ihop den med det mindre, gulputsade kruthus i sten från 1790-talet som redan fanns på tomten och var en del i Stockholms fasta försvar. Den nya delen ligger på ett höjdparti och förenas med Kruthuset genom en matsalsbyggnad. Den gula putsen behölls och alla tak fick samma enkupiga röda tegelpannor som Kruthuset hade. 1961 invigdes utbyggnaden Galleriet, ritat av Birger "Codde" Borgström, med en utställning av Eva Bonniers måleri.[1]

Byggnaden har under många år använts av Bonniers bokförlag för författarträffar. Nedre Manilla är alltjämt i Bonnierfamiljens ägo. Kruthuset har efter Karl Ottos tid använts som privatbostad för Tor och Johan Bonniers familjer, och numer för Carl-Johan Bonnier[2], medan Östbergs tillbyggnad används för representation och familjens konstgalleri.

Lusthuset[redigera | redigera wikitext]

Ett lusthus finns bevarat sedan 1790-talet. Det står på en liten gräsbevuxen kulle väster om Nedre Manillas inhägnad. Lusthuset är klassat som byggnadsminne. Lusthuset har ett arkitekturhistoriskt värde, då det ingick i en större gårdsanläggning uppförd efter planer av en av tidens tongivande arkitekter Louis Jean Desprez. Lusthusets nyklassicistiska formspråk med den släta panelen och takets toppiga form och dess placering som utsiktspunkt på en kulle vid vattnet bidrar också till det kulturhistoriska värdet.[3]

Historiska bilder[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Öhman 1994.
  2. ^ Veckans Affärer, 2006
  3. ^ Bebyggelseregistrets byggnadspresentation

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]