Neferhotep I

Från Wikipedia
Neferhotep I
med hieroglyfer
praenomen eller tronnamn
raN28
D36
sxm
nomen eller födelsenamn
nfrHtp
t p

Neferhotep I, farao av Egypten av den trettonde dynastin.

Neferhotep I:s familj var militärer, troligen från Thebe. Hans fru hette Senebsen, och hans bror Sobekhotep IV efterträdde honom som farao.

I den iriska legendsamlingen Lebor Gabála Érenn spelar en Scota en framträdande roll; hon var dotter till en farao som senare har föreslagits vara Neferhotep I. Scota har enligt denna legend givit namn åt skoterna och Skottland.

Företrädare:
Sobekhotep III
Farao
Trettonde dynastin
Efterträdare:
Sobekhotep IV