Nepals riksvapen

Från Wikipedia

Nepals riksvapen (1962-2008) visar det typiska nepalska landskapet med Himalaya i bakgrund framträder på riksvapnet. Faunan och floran representeras av en vit ko, en fasan och blommande rhododendron. De två gurkha-soldaterna - den ene med brittisk uniform - påminner om nepalesernas tapperhet i fält. Vapnet innehåller också symboler för solen och månen och Buddhas fotspår - han föddes i Nepal - samt en kungakrona. Inskriptionen längst ner lyder: "Fosterlandet är viktigare än himmelriket".