Neptuniorden

Från Wikipedia
Kraschan för Neptuniorden.

Neptuni Orden är ett ordenssällskap med säte i SjöfartshusetSkeppsbron 10 i Stockholm. Den instiftades i Stockholm den 22 mars 1812 och har sitt ursprung i Conjunkentus Orden, som bildades av svenska sjömilitärer och sjökaptener i London år 1801. Konung Carl XVI Gustaf är ordens Höge Beskyddare.[1]

Syfte[redigera | redigera wikitext]

  • Att lämna understöd till sjömän, deras änkor och barn.
  • Att utöva hjälpverksamhet bland Ordens medlemmar och deras anhöriga.
  • Att verka till nytta och gagn för sjöfolk i allmänhet.
  • Att befrämja sällskaplig samvaro mellan medlemmarna.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Sverigs holme, september 2017. Neptuniordens treuddigga gaffel, gaffel nummer 28, placerad på holmen 1989-07-06.

Ordensbröderna har som tradition att under sommaren göra båtutfärder i Stockholms skärgård till någon av de 30-talet platser, där man under årens lopp till Neptuns ära har utplacerat en treuddig gaffel väl synlig från sjön, fastsatt i en berghäll. Den första s.k. Neptunigaffeln sattes upp 1812 på Sveriges holme som ligger vid det norra inloppet till Skurusundet i Lilla Värtan. En Neptuni gaffel sattes upp 1816 på Svanholmen i Hustegafjärden vid Lidingö men inga spår av denna finns kvar. Två andra finns på Fjäderholmarna respektive Långholmen. Två Neptuni gafflar är placerade utomlands, på den tidigare svenskägda ön Saint Barthélemy i Västindien och utanför Svenska Sjömanskyrkan i London. Den senast utplacerade gaffeln tillkom i slutet av sommaren 2018 och finns vid byn Långvik på norra Möja.

Ordens verksamhet påminner om Coldinuorden, vilken också har anknytning till stöd för sjöfarare. Cirka en miljon kronor delas ut varje år till enskilda behövande och till samverkande organisationer. Neptuni Orden hedrar varje år alla donatorer och gåvogivare som gör detta möjligt. Verksamheten bedrivs i samverkan med Svenska kyrkan och andra organisationer.

Medlemskap och styrning[redigera | redigera wikitext]

Medlem ska ha intresse för ordens syften och ändamål, vara av myndig ålder och känd för redbar vandel.[2] För närvarande har orden ca 1000 medlemmar, indelade i nio grader. Medlemmar inväljs efter förslag från två nuvarande medlemmar av lägst femte graden. Neptuni Orden styrs av en styrande chef som är ordförande i styrande kapitlet.

Grader och ritualer[redigera | redigera wikitext]

Neptuniorden arbetar, som de flesta andra ordenssällskap, med en inre rituell verksamhet. Orden har nio grader. Varje grad har en till sig knuten ritual vars innehåll är hemligt för utomstående och bröder av lägre grad.

Högtider och övriga sammankomster[redigera | redigera wikitext]

Gaffel nummer 24, Utö.

Vinterhögtidsdag hålls i mars till minne av ordens instiftande. Då överlämnas en brudgåva till årets Neptunibrud, en ung kvinna som står i begrepp att gifta sig och är dotter till en som tjänat i Svenska flottan. Brudgåvan kommer ur Adelsköldska fonden. Neptunibruden har rätt att bära ordens brudkrona vid sin vigsel. Under vinterhalvåret träffas bröderna var fjortonde dag i Sjöfartshuset på Skeppsbron i Stockholm, köpt av Neptuni Orden och tre broderföreningar för donationsmedel.

Neptuni gafflar[3][redigera | redigera wikitext]

Nr Plats Uppförd Status
1 Sverigeholmen vid Skurusundet 8-9 augusti 1812 Borta men ersatt med ny gaffel (nr 28)
2 Klippuddens brygga på Lidingö, tidigare Käppala 7-8 augusti 1813 Centerdelen av gaffeln återfunnen 2002 med kraftiga rostskador.
3 Svangrundet i inloppet till Hustegafjärden, Lidingö 27-28 juli 1816 Inga spår kvar
4 Brevik, Lidingö 27-28 juli 1816 Inga spår kvar
5 Slandö Kalv i Södra Björkfjärden, Mälaren 27 juli 1836 Ny gaffel uppsatt 8 juni 2011
6 Ådö, Norra Björkfjärden 6 augusti 1837 Inga spår kvar
7 Tullgarns slott mellan slottet och ångbåtsbryggan 4 augusti 1839 Ny gaffel uppsatt 2 augusti 2014
8 Östanå, mitt emot Ljusterö 3 augusti 1851 Inga spår kvar
9 Näsby vid Gripsholmsviken, Taxinge i Mälaren. 18 juli 1852 Ny gaffel uppsatt ca 100 m nordväst slottet 19 augusti 2006
10 Hesselbyholm vid Fogdö, Mälaren 24 juli 1853 Ny gaffel uppsatt
11 Halls holme syd Södertälje 21 juli 1861 Endast en dubb kvar
12 Norsborg mittemot Ekerö 19 juli 1863 Kvar på 1990-talet men nu förkommen
13 Rosersberg 19 juli 1867 Endast en dubb kvar
14 Norrnäs på Värmdö strax söder om Oxdjupet 17 juli 1870 Ny gaffel uppsatt 4 juni 2008
15 Skärholmen mittemot Kungshatt i Mälaren 5 juli 1874 Ny gaffel uppsatt 3 juni 2015 nedanför trapp till Skärholmens gård
16 Saltsjöbaden på Kvarnholmen 1893, 13 augusti Endast fundamentet kvar
17 Sollenkroka, öster om Oscarskanalens mynning 15-16 juli 1899 I gott skick
18 Sandhamn 28-29 juni 1913 Ny gaffel uppsatt 21 augusti 2010
19 Sippsö vid Lindalsundet 21 juli 1929 I gott skick. Flankerad av två kanoner
20 Maderö, väster om Kofotens fyr vid Nämdöfjärden 13-14 juli 1935 I gott skick
21 Lilla Askholmen 300 m norr om Kalvö vid Vindöström 13 augusti 1950 I gott skick
22 Ingarö, udde söder om Småängsviken 23 augusti 1959 I gott skick
23 Skeppsmalen, Skagsudde 1966 I gott skick. NO:s gåva till förre StCh Emanuel Högberg på 75-årsdagen
24 Utö 28 augusti 1966 Gaffeln återuppförd 100 m söder om ångbåtsbryggan 16 augusti 2002
25 Djursholm 2 juni 1982 Gaffeln vandaliserad. Omhändertagen av Orden 1998 och flyttad till Svenska Sjömanskyrkan i London (nr 31)
26 Fjäderholmarna, sydvästudden 4 juni 1986
27 Vaxholm, sydvästra strandskoningen 3 juni 1987
28 Sverigeholmen Se gaffel nr 1
29 Långholmen, Mälaren. I parken till Carlshälls Gård 5 juni 1991
30 GustaviaSaint-Barthélemy 16 april 1996 Framför museet "The Wall House"
31 London utanför Svenska Sjömanskyrkan. Se gaffel nr 25 7 september 2001 Flyttad till Svenska kyrkan 23 oktober 2016
32 Sjöhistoriska museet, trapp mot Djurgårdsbrunnsviken 6 juni 2012
33 Visby, Gotlandsbolagets entré 3 september 2016
34 Möja, Långvik 25 augusti 2018
35 Aludden, Djursholm 9 juni 2021

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svenska ordnar, sällskaper... P.G. Berg i Projekt Runeberg
  2. ^ Handbok för frimurare. "Andra bandet". Stockholm. 1895. sid. 227 
  3. ^ ”Alla gafflar”. Neptuniorden. https://neptuniorden.myclub.se/menu/pages/23025. Läst 8 april 2022. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]