Neptuniorden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kraschan för Neptuniorden.

Neptuni Orden är ett ordenssällskap med säte i SjöfartshusetSkeppsbron 10 i Stockholm. Den instiftades i Stockholm den 22 mars 1812 och har sitt ursprung i Conjunkentus Orden, som bildades av svenska sjömilitärer och sjökaptener i London år 1801. Konung Carl XVI Gustaf är ordens Höge Beskyddare.[1]

Syfte[redigera | redigera wikitext]

  • Att lämna understöd till sjömän, deras änkor och barn.
  • Att utöva hjälpverksamhet bland Ordens medlemmar och deras anhöriga.
  • Att verka till nytta och gagn för sjöfolk i allmänhet.
  • Att befrämja sällskaplig samvaro mellan medlemmarna.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Sverigs holme, september 2017. Neptuniordens treuddigga gaffel, gaffel nummer 28, placerad på holmen 1989-07-06.

Ordensbröderna har som tradition att under sommaren göra båtutfärder i Stockholms skärgård till någon av de 30-talet platser, där man under årens lopp till Neptuns ära har utplacerat en treuddig gaffel väl synlig från sjön, fastsatt i en berghäll. Den första s.k. Neptunigaffeln sattes upp 1812 på Sveriges holme som ligger vid det norra inloppet till Skurusundet i Lilla Värtan. En Neptuni gaffel sattes upp 1816 på Svanholmen i Hustegafjärden vid Lidingö men inga spår av denna finns kvar. Två andra finns på Fjäderholmarna respektive Långholmen. Två Neptuni gafflar är placerade utomlands, på den tidigare svenskägda ön Saint Barthélemy i Västindien och utanför Svenska Sjömanskyrkan i London. Den senast utplacerade gaffeln tillkom i slutet av sommaren 2018 och finns vid byn Långvik på norra Möja.

Ordens verksamhet påminner om Coldinuorden, vilken också har anknytning till stöd för sjöfarare. Cirka en miljon kronor delas ut varje år till enskilda behövande och till samverkande organisationer. Neptuni Orden hedrar varje år alla donatorer och gåvogivare som gör detta möjligt. Verksamheten bedrivs i samverkan med Svenska kyrkan och andra organisationer.

Medlemskap och styrning[redigera | redigera wikitext]

Medlem ska ha intresse för ordens syften och ändamål, vara av myndig ålder och känd för redbar vandel.[2] För närvarande har orden ca 1000 medlemmar, indelade i nio grader. Medlemmar inväljs efter förslag från två nuvarande medlemmar av lägst femte graden. Neptuni Orden styrs av en styrande chef som är ordförande i styrande kapitlet.

Grader och ritualer[redigera | redigera wikitext]

Neptuniorden arbetar, som de flesta andra ordenssällskap, med en inre rituell verksamhet. Orden har nio grader. Varje grad har en till sig knuten ritual vars innehåll är hemligt för utomstående och bröder av lägre grad.

Högtider och övriga sammankomster[redigera | redigera wikitext]

Vinterhögtidsdag hålls i mars till minne av ordens instiftande. Då överlämnas en brudgåva till årets Neptunibrud, en ung kvinna som står i begrepp att gifta sig och är dotter till en som tjänat i Svenska flottan. Brudgåvan kommer ur Adelsköldska fonden. Neptunibruden har rätt att bära ordens brudkrona vid sin vigsel. Under vinterhalvåret träffas bröderna var fjortonde dag i Sjöfartshuset på Skeppsbron i Stockholm, köpt av Neptuni Orden och tre broderföreningar för donationsmedel.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svenska ordnar, sällskaper... P.G. Berg i Projekt Runeberg
  2. ^ Handbok för frimurare. "Andra bandet". Stockholm. 1895. sid. 227 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]