Nerv

Från Wikipedia
Version från den 29 maj 2017 kl. 19.09 av Thoasp (Diskussion | Bidrag) (auktoritetsdata)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Exempel på nervvävnad

En nerv är en bunt utskott från nervceller som leder elektriska impulser (som information) i kroppen mellan centrala nervsystemet/hjärnan och kroppens organ och muskler. En nervcell består av en cellkropp samt två olika typer av utskott, axoner och dendriter. Axoner kan bli över 1 meter långa och leder signaler från nervcellskroppen. Dendriter leder signaler in mot cellkroppen. Man skiljer mellan sensoriska, sammanbindande och motoriska nerver. Sensoriska nerver leder signaler till ryggmärgen och hjärnan, sammanbindande nerver binder samman olika delar av hjärnan och ryggmärgen, och motoriska nerver leder impulser från hjärnan och ryggmärgen till exempelvis en muskelcell.

Nervimpulserna avancerar som elektriska signaler inne i nervcellen (neuronen) i riktning från dendriten till axonen. Nervcellernas axoner och dendriter möts i synapser. I synapsen, mellan nervcellerna avancerar signalen med hjälp av en kemisk substans, t.ex. acetylkolin, som frigörs från axonen och upptäcks av dendritens receptorer. Efter synapsen avancerar nervimpulsen igen som en elektrisk signal.

Långa nervceller är ofta täckta med myelin för att impulsen ska avancera snabbare. Myelinet förhindrar också att signalerna sprids till andra nervceller i närheten.

Neuropati är en medicinsk benämning på nervskador.

Innervation uppstår då en nerv förbinder ett organ med det centrala nervsystemet och på det sättet kan överföra impulser dem emellan.

Externa länkar

Källor

  • Den ursprungliga texten, eller delar av texten, till denna artikel kommer från artikeln innervation