Hoppa till innehållet

Netto

Från Wikipedia

Netto (från latin nitidus, 'glänsande', 'ren' via italienska netto, 'ren', 'oblandad')[1] är en ekonomisk term som beskriver en summa, en vikt eller dylikt efter att avdrag gjorts. Motsatsen är brutto ("före avdrag"; av latinets brutus, 'dum', 'klumpig', via italienska bruto, 'brutal', 'rå').

I samband med familjers ekonomi likställs netto ofta med summan efter skatt (och eventuellt andra avdrag och kostnader). I de fall man talar om nettovikt avses produktens vikt, efter att förpackningens vikt och eventuellt den vätska produkten förvaras i, dragits bort.

Nettovinst är vinsten efter att alla kostnader dragits av.