Norges landsdelar

Från Wikipedia
Norges landsdelar, med de tidigare fylkesgränserna markerade.

Norges landsdelar är en traditionell uppdelning av Norge vilka inte har någon administrativ funktion.

Landsdelarna med fylken är.