Normaliserad frekvens

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I digital signalbehandling innebär en samplad signals normaliserade frekvens signalens frekvens uttryckt i cykler per sampel, till skillnad från vanlig frekvens som mäts i cykler per sekund (Hertz). Om man använder vinkelfrekvenser får den normaliserade vinkelfrekvensen enheten radianer per sampel.

Låt fs vara sampelfrekvensen då den normaliserade frekvensen θ och den normaliserade vinkelfrekvensen Ω vanligtvis fås som:

där f är frekvens och ω vinkelfrekvens. Ibland används Nyquistfrekvensen, fs / 2, istället för sampelfrekvensen.

Den normaliserade frekvensen är användbar eftersom en samplad signals frekvensspektrum har en period som är lika med samplingsfrekvensen, uttryckt med normaliserad frekvens har frekvensspektrumet en period lika med 1. Om normaliserade vinkelfrekvenser används har frekvensspektrumet en period lika med 2π.