Region Norrbotten

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Norrbottens läns landsting)
Hoppa till: navigering, sök
Region Norrbotten
Huvudort Luleå
Inrättat 1863
Landskap Norrbotten, Lappland
Län Norrbottens län
Region Norra sjukvårdsregionen
Antal kommuner 14
Fullmäktigeledamöter 71
Antal valkretsar 5
Webbplats www.nll.se

Region Norrbotten, formellt Norrbottens läns landsting, är Sveriges nordligaste landsting och sett till ytan Sveriges största landsting då 25 procent av Sveriges yta tillhör Norrbottens län. Norrbottens läns landsting är länets största arbetsgivare med omkring 7 000 anställda. Landstinget har fyra olika verksamhetsområden: hälso- och sjukvård och tandvård, regional utveckling, kultur och utbildning samt länsteknik och service.

Landstinget ombildades till en region den 1 januari 2017.[1]

Syfte[redigera | redigera wikitext]

Region Norrbottens främsta uppgift är att tillhandahålla hälso- och sjukvård, folktandvård och viss utbildning till invånarna i Norrbottens län. Landstinget har även ett visst ansvar för den regionala utvecklingen i Norrbottens län, vilket sker genom ekonomiskt stöd till kultur, kollektivtrafik och mindre företag.

Kommuner[redigera | redigera wikitext]

Region Norrbottens valkretsar vid val till regionfullmäktige.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Region Norrbotten är en politiskt styrd organisation med landstingsfullmäktige som högsta politiska organ. Väljarna är med och utser de 71 politiker som utgör landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen, som består av 15 ledamöter har det verkställande politiska ansvaret och förbereder alla frågor innan de beslutas i landstingsfullmäktige.

Landstingets driftorganisation består av landstingsdirektören med stab som arbetar utifrån en samlad årsplan. Landstingsdirektörens stab består av sex avdelningar: ekonomi- och planering, personal, kommunikation, utveckling, verksamhet och regional utveckling. Driftsorganisationen är utöver landstingsdirektörens stab indelad i sex divisioner som verkar över hela länet.

Division Närsjukvård[redigera | redigera wikitext]

Division Närsjukvård har i uppdrag att utveckla den sjukvård som är vanligt förekommande i befolkningen och ofta återkommande för individen. Fokus ligger på att förbättra vården för personer med sammansatta behov. Närsjukvårdens verksamheter bedrivs vid Norrbottens fem sjukhus och 33 hälsocentraler. Divisionen har 3 500 medarbetare och omfattar fyra verksamhetsområden:

 • Akut omhändertagande
 • Medicin/Rehabilitering/Geriatrik
 • Primärvård
 • Vuxenpsykiatri

Division Länssjukvård[redigera | redigera wikitext]

Divisionen har i uppdrag att utveckla länssjukvården i Norrbotten med särskilt fokus på att stärka Sunderby sjukhus som ett kompetenscentrum för hela länets hälso- och sjukvård.

Länssjukvårdens verksamhet bedrivs vid Norrbottens fem sjukhus, de har 1 900 medarbetare och består av tio verksamhetsområden samt medicinsk strålningsfysik:

 • Anestesi/ Operation/ Intensivvård
 • Allmänkirurgi/Urologi
 • Barnsjukvård
 • Bild- och funktionsmedicin
 • Obstetrik/ Gynekologi
 • Laboratoriemedicin
 • Länsenheten för särskilt stöd (LSS)
 • Ortopedi
 • Ögon
 • Öron/ Näsa/ Hals och käkkirurgi

Division Folktandvård[redigera | redigera wikitext]

Folktandvården arbetar aktivt för att förhindra sjukdom i tänder och mun hos alla norrbottningar. Landstinget har ansvar för barn och ungas tandvård till det år man fyller 19. Folktandvården svarar också för tandvård för asylsökande, uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre- och funktionshindrade samt specialisttandvård för hela länets befolkning. Folktandvården bedriver allmäntandvård till den vuxna befolkningen i länet i konkurrens med privata tandvårdsproducenter.

I Norrbotten finns det ett 30-tal Folktandvårdskliniker med cirka 150 allmän- och specialisttandläkare och över 300 tandsköterskor, tandtekniker och tandhygienister. Norrbotten har en heltäckande specialisttandvård, där specialisterna regelbundet besöker Folktandvårdskliniker i glesbefolkade länsdelar för att erbjuda tandvård oavsett var man bor. [1]

Division Kultur och utbildning[redigera | redigera wikitext]

Division kultur och utbildning har det samlade ansvaret för landstingets insatser inom kultur och naturbruksutbildning. Inom kulturområdet finns de egna verksamheterna Norrbottensmusiken, Norrbottens museum och Norrbottens länsbibliotek. Landstinget ansvarar även tillsammans med Luleå kommun för Norrbottensteatern och tillsammans med Piteå kommun för Dans i Nord.

Landstinget driver Naturbruksutbildning vid Grans Naturbruksskola i Öjebyn och Kalix Naturbruksgymnasium.

Division Länsteknik[redigera | redigera wikitext]

Division Länsteknik är en länsorganisation med ett strategiskt uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT- och medicintekniska lösningar. Divisionen är en stödfunktion för landstingets samtliga verksamheter. Divisionen har 140 medarbetare och fem verksamhetsområden:

 • Medicinsk Teknik
 • Infrastruktur
 • Vårdsystem
 • Administrativa system
 • Teknikakuten (support)

Division Service[redigera | redigera wikitext]

Division Service ska styra, leda och producera stödfunktioner till Region Norrbottens verksamheter. De fungerar som kompetenscentrum inom sina ansvarsområden och ger god service genom att verka för hög kvalitet, effektivitet, tillgänglighet, en väl fungerande samverkan och ständig utveckling. De ansvarar bland annat för ägande och värdesäkring av fastigheter, skanning och arkivering av dokument. De har även ansvar för städning, kundnära service till patienter, besökare och personal. Dessutom tar divisionen hand om tillhandahållande av mat, förbrukningsartiklar och hjälpmedel, upphandling av varor och tjänster, administration av löner, pensioner och ekonomiska transaktioner.[2]

Regional utveckling[redigera | redigera wikitext]

Landstingets regionala utvecklingsansvar har sin grund i dess roll som enda folkvalda organ på regional nivå. Målet är att bidra till bättre förutsättningar för en attraktiv region med tillväxt och välfärd i alla delar av länet. Arbetet utgår från en helhetssyn baserad på hållbar utveckling, ökad jämställdhet, mångfald och integration. Tillsammans med länsstyrelsen, kommunerna, företag och organisationer bidrar landstinget till att skapa förutsättningar för regional utveckling. Landstinget har möjlighet att starta och driva projekt som utvecklar regionen men som ingen enskild organisation eller kommun kan hantera själva. Flera av projekten övergår senare i ordinarie verksamhet, antingen inom landstinget eller med någon annan huvudman.[3]

Sjukhus[redigera | redigera wikitext]

Politik[redigera | redigera wikitext]

Socialdemokraterna har varit det största partiet i samtliga landstingsval sedan valet 1934. Partiet har också haft egen majoritet från och med valet 1970 till och med valet 1991.

Lista över landstingsstyrelsens ordförande[redigera | redigera wikitext]

Namn Tillträdde Avgick
  Kent Ögren (S)  ? 31 december 2014
  Maria Stenberg (S) 1 januari 2015-

Politiska majoriteter i Norrbottens läns landsting[redigera | redigera wikitext]

År Partier
2003-[2] S V MP

Landstingstyrelse[redigera | redigera wikitext]

Presidium 2015–2018
Ordförande
S
Maria Stenberg
Vice ordförande
V
Glenn Berggård

Totalt har kommunstyrelsen 15 ledamöter, varav 6 tillhör Socialdemokraterna, 4 tillhör Norrbottens sjukvårdsparti medan Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna har alla 1 ledamot vardera.[3]

Landstingsfullmäktige[redigera | redigera wikitext]

Presidium 2014–2018
Ordförande
S
Elisabeth Lindberg
Förste vice ordförande
NS
Margareta Henricsson
Andre vice ordförande
S
Gustav Uusihannu
Ordförande Nämnd Vice ordförande
S
Lennart Åström Patientnämnden
S
Elisabeth Eriksson

Mandatfördelning i valen 1916–1966[redigera | redigera wikitext]

Valår V S ÖVR C FR FP M Grafisk presentation, mandat och valdeltagande TOT % Könsfördelning (M/K)
1916 17 11 16
17 11 16
44 58,6
1918 6 9 8 20
6 9 8 20
43 51,5
1919 14 1 1 1 11 12
14 11 12
40 62,8
40
1922 9 2 4 2 4 19
9 2 4 2 4 19
40 30,2
40
1926 7 11 2 5 16
7 11 2 5 16
41 47,1
41
1930 6 12 2 4 18
6 12 2 4 18
42 54,5
42
1934 8 16 4 1 14
8 16 4 14
43 59,1
43
1938 10 21 4 1 9
10 21 4 9
45 57,8
45
1942 8 25 4 10
8 25 4 10
47 60,5
45
1946 12 23 4 4 6
12 23 4 4 6
49 67,9
46
1950 9 27 5 5 5
9 27 5 5 5
51 77,5
48
1954 11 33 4 6 8
11 33 4 6 8
62 76,1
55
1958 10 36 6 2 9
10 36 6 9
63 74,6
55
1962 10 40 5 4 7
10 40 5 4 7
66 78,2
60
1966 12 31 9 6 6
12 31 9 6 6
64 80,0
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Mandatfördelning i valen 1970–2014[redigera | redigera wikitext]

Valår V S MP NS SD C FP KD M Grafisk presentation, mandat och valdeltagande TOT % Könsfördelning (M/K)
1970 10 38 9 4 4
10 38 9 4 4
65 86,3
58
1973 10 36 12 1 4
10 36 12 4
63 89,4
55
1976 8 37 12 5 5
8 37 12 5 5
67 89,4
52 15
1979 7 39 10 4 7
7 39 10 4 7
67 89,1
48 19
1982 7 43 9 2 2 8
7 43 9 8
71 89,1
47 24
1985 7 43 7 6 8
7 43 7 6 8
71 87,6
42 29
1988 7 42 3 7 6 6
7 42 3 7 6 6
71 83,6
43 28
1991 7 40 7 6 3 8
7 40 7 6 3 8
71 83,2
40 31
1994 6 34 19 4 3 5
6 34 19 4 3 5
71 85,4
39 32
1998 12 32 11 3 2 4 7
12 32 11 3 4 7
71 79,23
41 30
2002 8 27 3 17 4 4 3 5
8 27 3 17 4 4 3 5
71 78,10
41 30
2006 6 31 2 13 4 4 3 8
6 31 13 4 4 3 8
71 78,67
42 29
2010 6 33 3 13 4 3 9
6 33 3 13 4 3 9
71 81,61
44 27
2014 6 27 3 19 3 4 3 6
6 27 3 19 3 4 3 6
71 82,79
40 31
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”2017 blir vi Region Norrbotten”. Region Norrbotten. 11 november 2016. http://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/nyheter/2017-blir-vi-Region-Norrbotten/. Läst 6 mars 2017. 
 2. ^ Sveriges Kommuner & Landsting: Maktfördelning för tidsperioden 1994 - 2014 Läst 9 januari 2016
 3. ^ NLL.se: Landstingsstyrelsen Läst 15 januari 2016

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]