Norska motståndsrörelsen

Från Wikipedia

Norska motståndsrörelsen kallades de grupper i Norge, vilka kämpade mot Vidkun Quislings regim och mot Nazitysklands ockupation av Norge under andra världskriget. En känd sådan organisation var Milorg. Några av motståndsgrupperna som ofta utförde uppdrag åt Milorg var Osvaldgruppen, 2A, Oslogjengen, Pellegruppen och SOE.

Enligt vissa uppfattningar bidrog norska partisaner till att förhindra att nazisterna konstruerade en atombomb, då de den 20 februari 1944 sänkte en färja som transporterade restbehållningen av tungt vatten till Tyskland, efter att den norska tillverkningen lagts ner några månader tidigare. Se vidare Tungvattenaktionen.