Nummertecken

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
#

Nummertecken, namn på tecknet #. Kallas även brädgård, gärdsgård, stege, staket, fyrkant, vedstapel, haga, stockhög, grind, femkors eller hashmark (från engelskan). Nummertecknet har ASCII-koden 35 (0x23 hexadecimalt), och i Unicode har det kodpunkten U+0023.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Förkortning[redigera | redigera wikitext]

# utläses då som nummer; exempelvis #5 läses som nummer fem

Kartsymbol[redigera | redigera wikitext]

Symboliserar oftast brädgård.

Telefoni[redigera | redigera wikitext]

Moderna telefoner har knappsatser med bland annat ett nummertecken. Det används för att skicka ickenumeriska kommandon till telefonväxlar. Ofta används nummertecknet för att avsluta nummersekvenser som matats in.

Notskrift[redigera | redigera wikitext]

Ett liknande tecken (♯) används i notskrift, där det kallas korsförtecken eller bara kors, för att markera ett halvt tonstegs höjning av noters normala tonvärden. Placerat i vänstermarginalen är det ett fast tecken (gäller alla noter på samma notlinje notraden ut), medan tillfälligt tecken är placerat omedelbart till vänster om en enskild ton, som då avviker från gällande tonart.

Korsförtecknet har en särskild placering i Unicode-uppsättningen: U+266F (Music Sharp Sign). I regel har korsförtecknet, ♯ , mer lutande vågräta linjer än nummertecknet, #. Korsförtecknet behöver synas mot de vågräta notskriftslinjerna.

Datalogi[redigera | redigera wikitext]

Nummertecknet används i många programspråk som inledningen till en radslutskommentar. Programspråkets kompilator eller interpretator ignorerar då samtliga tecken inklusive nummertecknet fram till nästa radslut. I shellscriptet nedan används ett nummertecken för att kommentera ut en del av raden:

   echo Dessa ord skrivs ut   # men inte dessa

I Unixmiljöer har tvåteckenssekvensen '#!' (nummertecken åtföljt av utropstecken) en särskild betydelse om den förekommer som de allra första tecknen i en exekverbar fil. Operativsystemet tolkar då strängen som följer teckensekvensen som namnet på det program som bör användas för att interpretera resten av filen. Exemplet ovan kan kompletteras för att uttrycka att det scriptet är avsett att exekveras av standardprogrammet '/bin/sh':

   #!/bin/sh
   echo Dessa ord skrivs ut   # men inte dessa

Märk att när /bin/sh startar och börjar läsa scriptet tolkas hela den första raden som en kommentar. Eftersom teckensekvensen först kom att användas i samband med shellscript kallas den ibland shebang, en sammanslagning av engelska orden shell och bang (det senare ett vanligt engelskt alternativnamn för utropstecken). Den kallas också hash-bang, där hash är ett engelskt namn för #.

I programspråket C och dess efterföljare C++ och C# tolkas ett nummertecken som första icke-blanka tecken på en rad som början av ett preprocessordirektiv, som till exempel #include- eller #if-direktiven.

Twitter-användare kan kategorisera sina inlägg med en så kallad hash-tag i formen #kategori. På så sätt kan andra användare söka inlägg tillhörande en specifik diskussion, vilket inte är en grundfunktion i Twitter.

"Pundtecken"[redigera | redigera wikitext]

I brittisk och australiensisk engelska kallas nummertecknet hash. Förvirrande nog betecknar amerikansk engelska tecknet pound sign (vilket normalt är pundtecknet '£') och används ofta i USA som förkortning för pound(s) ("pund"), men bara om tecknet förekommer efter ett tal. "23#" utläses alltså "23 pounds" men "#23" utläses "number 23". [förtydliga]