Oändlighetsaxiomet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Oändlighetsaxiomet (infinitetsaxiomet) är ett av de mängdteoretiska axiomen. Det som garanterar att det finns en mängd som omfattar alla naturliga tal:

\exists A (\emptyset\in A \land \forall B(B\in A \to (B \cup \{B\}) \in A)).

Axiomet uttrycker att det finns en mängd sådan att den har \emptyset som element och att för varje element som förekommer i mängden är också det elementets efterföljare element i mängden. Alltså är mängden uppräkneligt oändlig.