Object Management Group

Från Wikipedia

Object Management Group (OMG) är en standardiseringsorganisation som har som mål att utveckla och främja objektorienterad paradigm. De viktigaste standarder som OMG definierat är CORBA och UML.