Hoppa till innehållet

Objet petit a

Från Wikipedia

Inom Jacques Lacans psykoanalytiska teori står objet petit a (franska, ungefär "objekt lilla a") för det ouppnåeliga begäret och jagets konstruktion av den andre. Lacan själv argumenterade för att begreppet inte bör översättas från franskan.

Bokstaven "a" står för "autre" (andre), ett koncept Lacan utvecklat från det freudianska "objekt" och Lacans egen utveckling av begreppet "den andre".[1]

  1. ^ Alan Sheridan, "Translator's Note", Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis (London 1994), s. 282.