Offentlig rätt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Till offentlig rätt brukar räknas statsrätten, processrätten och förvaltningsrätten. Dessa reglerar myndigheternas roll gentemot folket samt myndigheters interna relationer. Motsatsen är civilrätt.

Till offentligrätten brukar olika principer kopplas.[1] Några av dessa är

  • Legalitetsprincipen - Handlingar och beslut måste ha stöd av lag / ha författningsstöd.
  • Objektivitets- och likhetsprincipen - Alla ska behandlas lika vilket bland annat betyder att jäviga tjänstemän inte får handlägga ett ärende.
  • Proportionalitetsprincipen - En princip som blivit starkare i och med EU-rätten, som syftar till att vara ett skyddsnät för den enskilde. De medel de allmänna tar i anspråk ska stå i proportion mot de mål de önskar uppnå.
  • Officialprincipen - En förvaltningsmyndighet bär det yttersta ansvaret för att ett ärende blir ordentligt utrett.
  • Rätten till partsinsyn - En part i en beslutsprocess har rätt till insyn i ärendet.
  • Myndighetens motiveringsskyldighet - En förvaltningsmyndighet måste alltid motivera sina beslut (en del av skyddet för objektivitets och likhetsprincipen).

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Marknad & Myndighet, Erik Nerep & Wiweka Warnling-Nerep, Norstedts Juridik AB 2006, ISBN 91-39-20422-7