Oktogen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Oktogen
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocin
Övriga namn HMX, Cyklotetrametylentetranitramin
Kemisk formel C4N4H8(NO2)4
Molmassa 296,20 g/mol
Utseende Vitt eller genomskinligt kristallint pulver
CAS-nummer 2691-41-0
SMILES C1N(CN(CN(CN1[N+](=O)[O-])[N+]
(=O)[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Egenskaper
Densitet 1,91 g/cm³
Smältpunkt 276 °C
Kokpunkt 286 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
Hälsovådlig Hälsovådlig
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Oktogen eller HMX är en kemisk förening med summaformeln C4H8N8O8. Ämnet är ett vitt kristallint pulver som är ett kraftigt militärt sprängämne. Oktogen smälter vid 276 – 286 °C (under sönderfall). Detonationshastigheten vid 1,90 g/cm³ är 9100 m/s.