Ole Berg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna artikel handlar om militären Ole Berg, för läkaren Ole Berg se Ole Berg (läkare).
Ole Berg

Ole Berg, född 1890, död 1968, var en norsk militär.

Ole Berg var som överstelöjtnant chef för 6. brigaden under striderna Nord-Norge år 1940 . Efter att styrkorna i Nord-Norge kapitulerat den 10 maj 1940, var han med i en grupp ledd av major Olaf Helset som skulle samle de olika motstandsgrupperna under en gemensam ledning i det som skulle bli Milorg. Efter att Helset blev arresterad av tyskarna i februari 1941 tog Ole Berg över ledarskapet i Det militære råd och fungerade fram till det att han måste fly till Sverige i januari 1943. I Sverige blev han formellt militärattaché vid den norska legationen, men fungerade i praktiken som chef för de i Sverige under kriget uppsatta norska "polistrupperna".

Vid krigsslutet ledde han deras inryckning i Norge den 10 maj 1945. Han steg sedan snabbt i graderna och blev norsk överbefälhavare (forsvarssjef) 1946-1953.