Omhändertagande

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Frihetsberövande i Sverige
Omhändertagande
LOB
Gripande
Anhållande
Häktning
Fängelse
Ungdomshem
Särskilda ungdomshem
SiS
Sluten ungdomsvård
Rättspsykiatrisk vård
LVU
LVM
LPT

Omhändertagande är ett svenskt juridiskt begrepp som dels kan avse tillfälligt frihetsberövande av en person som är oförmögen att ta hand om sig själv eller kan utgöra en fara för andra (till exempel en person med en farlig smittsam sjukdom), dels kan avse beslag av egendom för att förhindra brottslighet eller som ett resultat av skada. Omhändertagande kan utföras av poliser, Länsstyrelsen, skyddsvakter och ordningsvakter. Länsstyrelsen kan omhänderta djur som far illa eller är övergivna.

Omhändertagande av barn[redigera | redigera wikitext]

Barn och unga kan omhändertas av samhället och placeras utanför hemmet, både med och utan föräldrarnas samtycke. I Sverige får det ske fram till 20 års ålder för att skydda eller tvångsvis vårda den unge om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Hänsyn ska tas till den unges vilja. Detta regleras i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Beslut om sådana ingripanden föranleds ofta av att det har kommit in en orosanmälan för barn som far illa till socialtjänsten. Beslut fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av kommunens socialnämnd. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten. Under rättsprocessen får den unge hjälp av ett offentligt biträde att komma till tals. I väntan på domstolsutlåtande beslutar socialnämnden om omedelbart omhändertagande vid fara för barnens hälsa eller utveckling.

Exempel på förekommande placeringar är familjehem (förr kallat fosterhem), hem för vård eller boende (HVB-hem), ungdomshem samt Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (SiS-hem). Barnen ska ges möjlighet till kontakt med sina föräldrar. Placeringen måste ge barnen rätt till god omvårdnad, trygghet och uppfostran enligt föräldrabalken. En alternativ åtgärd är att barnets föräldrar får hjälp av en stödfamilj (kontaktfamilj). Beslut om placering och övertagande av vårdnad tas av kommunens socialnämnd enligt socialtjänstlagen (SoL).

4 675 nya barn och unga omhändertogs i Sverige enligt LVU-lagen år 2017 och antalet har ökat snabbt.[1] Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU var 17 366 år 2020. Majoriteten av LVU-placeringarna motiveras av brister i hemmiljön, och en mindre del av brister i den unges beteende.[2]

Omhändertagande av berusad person[redigera | redigera wikitext]

En person ohändertags för störande av ordning i Folkets Park Malmö 1 maj 1985.
Se Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.

Omhändertagande av egendom[redigera | redigera wikitext]

Körkort kan omhändertas, även skadat eller sjukt djur. En personakt kan omhändertas enligt 7 kap 5 § Socialtjänstlagen[3] där personakt innebär en samlad dokumentation om person eller ärende.[4] Ett exempel är patientjournal.

Lagar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Nyheter, S. V. T.; Wollner, Ann (17 juni 2018). ”Antalet tvångsomhändertagna barn ökar: ”Vi vet inte varför””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/antalet-barn-som-omhandertas-med-tvang-okar. Läst 11 februari 2022. 
 2. ^ ”Barn och unga som någon gång under 2020 fick vård efter typ av insats och ålder”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalld-halsa/socialtjanstens-insatser-for-barn-och-unga/barn-och-unga-som-nagon-gang-under-aret-fick-vard-efter-typ-av-insats-och-alder/. Läst 11 februari 2022. 
 3. ^ [a b] 7 kap. 5 § Socialtjänstlagen (2001:453)
 4. ^ personakt i Nationalencyklopedins nätupplaga.
 5. ^ Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m
 6. ^ 10a § Polislagen (1984:387)
 7. ^ 21 kap. 4 § Föräldrabalken (1949:381)
 8. ^ Brottsbalken (1962:700)
 9. ^ 6 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
 10. ^ 11 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
 11. ^ 13 § Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
 12. ^ Smittskyddslagen (2004:168)
 13. ^ Skyddslagen (2010:305)
 14. ^ Järnvägslagen (2004:519)