Hoppa till innehållet

Omsättningshastighet (varulager)

Från Wikipedia

Omsättningshastighetvarulager är ett vanligt nyckeltal som ofta används i ekonomiska rapporter. Omsättningshastigheten räknas fram genom att ta kostnaden för sålda varor och dividera det med genomsnittligt lagervärde för perioden.

Som en formel uttryckt blir det:

Ett varulagers omsättningshastighet = ,

där K är kostnaden för sålda varor, I är IB varulager och U är UB varulager.