Operation 1325

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Operation 1325 är en svensk paraplyorganisation bestående av fem kvinnoorganisationer som samverkar för att genomföra Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 1325 från året 2000. Operation 1325 informerar, utbildar, utvecklar kapacitet samt påverkar makthavare och allmänhet.


Historik[redigera | redigera wikitext]

År 2003 startade fem svenska kvinno- och fredsorganisationer ett nätverk för att diskutera hur FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet kunde realiseras. Dessa organisationer var Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinnor för fred, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor (RIFFI) och UN Women nationell kommitté Sverige. År 2006 skapade organisationerna paraplyorganisationen Operation 1325 med syftet att få resolution 1325 genomförd i Sverige såväl som internationellt. 2018 anslöt även Sveriges kvinnliga läkares förening till Operation 1325.

Operation 1325 har även ett nära samarbete med Sveriges Kvinnolobby.

Resolution 1325[redigera | redigera wikitext]

Kvinnor, fred och säkerhet – det är grunden för resolutionen som FN:s säkerhetsråd antog i oktober 2000. Resolutionen handlar om att kvinnor ska ha mer inflytande och att de ska delta aktivt när konflikter förebyggs och när samhällen byggs upp efter krig och konflikt. Resolution 1325 lyfter fram kvinnor som centrala aktörer för hållbar fred och säkerhet. Samtidigt uppmärksammar den att kvinnor är särskilt utsatta i konflikter, exempelvis genom sexuellt våld som vapen i krigföring. Dessutom understryker resolutionen att långsiktig fred är omöjlig utan att kvinnor medverkar. Därför är det avgörande att alla FN:s medlemsstater arbetar i resolutionens anda.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Målet med Operation 1325 är att få in kvinnor i alla delar av fredsprocessen, så att de kan påverka situationer innan konflikter bryter ut, när de brutit ut, under fredsprocesser och efter att samhällen ska byggas upp efter konflikter. För att nå detta mål har Operation 1325 tre fokusområden för sin verksamhet.

Information[redigera | redigera wikitext]

Operation 1325 informerar om hur kvinnors fredsarbete och hur genomförandet av resolutionen utvecklas världen över, för att öka medvetandet om resolutionen bland allmänheten. Operation 1325:s hemsida är en av organisationens viktigaste plattformar. På hemsidan samlas fakta om resolutionen, omvärldsbevakning och blogginlägg från personer som arbetar nära frågorna om kvinnor, fred och säkerhet.

Utbildning och kapacitetsutveckling[redigera | redigera wikitext]

Operation 1325 anordnar utbildningar och seminarier om relevanta 1325-frågor för att öka kunskapen om vikten av att öka kvinnors möjlighet att medverka som aktörer i allt arbete som handlar om fred och säkerhet. Kapacitetsstärkande verksamhet riktar sig till kvinnor och män. På nationell nivå har Operation 1325 bland annat medarrangerat ITP kurser (international training programmes) med 1325-fokus för Sida. Operation 1325 samarbetar internationellt med kvinnoorganisationer i konfliktområden som bland annat Sudan, Sydsudan och Irak.

Påverkansarbete[redigera | redigera wikitext]

Operation 1325 uppmuntrar och uppmanar regelbundet makthavare att agera i linje med resolution 1325. Organisationen informerar, påverkar och påminner politiker om det ansvar som exempelvis svenska regeringens handlingsplan om resolution 1325 uttrycker.

Källor[redigera | redigera wikitext]