Operatorprioritet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Operatorprioritet är ett begrepp inom matematik (räkneregler) och programmering. Operatorprioriteten avgör i vilken ordning olika delar av ett matematiskt uttryck ska beräknas. Av de fyra räknesättens operatorer (+,-,×,/) har multiplikation och division högst prioritet (beräknas först), därefter kommer addition och subtraktion. Multiplikationer och divisioner ska alltså beräknas först, innan de summeras eller subtraheras med övriga termer. Vill man förtydliga prioriteten, eller frångå de normala prioritetsreglerna, kan man använda sig av parenteser. Då ska uttrycket inom parentesen alltid beräknas innan någon annan operation utförs på de i uttrycket ingående delarna. Inom parentesen gäller prioriteten som vanligt. Detsamma gäller andra sammansatta uttryck, till exempel ett uttryck under ett rottecken, eller om täljare och/eller nämnare i en division i sig är uttryck, och så vidare.