Organizational Behavior Management

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

"Organizational Behavior Management" (OBM) är den del av beteendeanalys (eng. behavior analysis) och särskilt den tillämpade beteendeanalysen (eng. applied behavior analysis) som använder principer för förståelse och påverkan på beteenden när det gäller system och organisationer. Syftet är bland annat att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap eller att skapa säkra och trygga arbetsplatser (eng. Behavior-Based Safety). Beteendeanalysen är det verktyg som KBT (kognitiv beteende terapi) använder sig och som har hög evidens vid psykologisk behandling.

En annan benämning som används för OBM är Performance Management. Beteckningen OBM eller Organizational Behavior Management har kritiserats av vissa av sina egna forskare beroende på att det är endast en individ som kan bete sig, inte en hel organisation. Beteckningen Performance Management används dock av forskare från andra områden än beteendeanalysen och kan således betraktas som ett vidare begrepp.

Benämningen OBM kommer från den vetenskapliga tidskrift som startades 1977, Journal of Organizational Behavior Management. Principerna för OBM hade dock använts systematiskt redan tidigare. Det började på 50-talet när forskningen kring beteendeanalys spred sig till områden som skola, militär och näringsliv.

OBM fokuserar på beteenden, observation, mätning av beteenden samt förstärkning av de beteenden som har påverkan på ett önskat resultat.

Det är medarbetarnas beteenden som skapar resultat i en verksamhet. Med beteendeanalysen som det primära verktyget söker man identifiera faktorer som påverkar de beteenden som styr verksamheten. Fokus ligger mer på att öka de beteenden som är bra för verksamheten än minska de som inte är bra. Ökat fokus på önskade beteenden leder ofta till färre oönskade beteenden.

Mätning innebär att man har ett vetenskapligt förhållningssätt till alla insatser man gör enligt OBM. Genom att mäta före, under och efter insatsen samt använda någon form av kontrollgrupp försöker man säkerställa att den insats man gör verkligen påverkar verksamhetens mål. Det vetenskapliga förhållningssättet används både för att kontrollera att de beteendepåverkande insatserna verkligen påverkar beteendet, samt för att säkerställa att de beteenden man förändrar påverkar verksamhetens mål.

Det finns en intressegrupp för alla som är intresserade av OBM, SWOBM. Den är knuten till föreningen SWABA, Swedish Association for Behavior Analysis som i sin tur är ett ”affiliated chapter” inom Association for Behavior Analysis International.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]